To familier i Norge opplevde i slutten av 2015 dramatiske inngrep fra barnevernet.

I Naustdal opplevde en seksbarnfamilie at alle barna ble omsorgsovertatt i november 2015. En hard kamp startet, med lokal, nasjonal og internasjonal støtte, blant annet gjennom D-dagen demonstrasjonen 16. april 2016. Da var det demonstrasjoner i 57 byer i 40 land. I mai 2016, etter 1/2 år spredt rundt om i fosterhjem, ble barna returnert til sin familie. Familien søkte deretter tilflukt i fars hjemland, Romania…

Den andre familien, av utenlandsk opprinnelse og bosatt på Haugalandet, opplevde i desember 2015 at de to eldste barna for annen gang, uten forvarsel ble hentet ut fra respektive skole og barnehage og plassert i beredskapshjem.

I januar 2016 ble yngstemann i familien hentet ut fra fødeavdelingen, bare en time gammel. To fra barnevernet og to fra politiet utførte denne jobben med mor i barselseng… Også rundt denne familien har det vært en formidabel mobilisering, blant annet gjennom deltakelse i D-dagen demonstrasjonen i Haugesund, der 150 personer deltok med stort engasjement.

Familiens kamp, nå kjent som Haugesund-saken, har også fått massivt medieoppslag. På tross av en knusende dom i favør av familien per mars 2017 verserer saken enda i rettssystemet.

De to eldste barna kom hjem ultimo mars 2017, men kampen om yngstemann går fortsatt for full styrke. Barnevernet anket til lagmannsrett og siden til Høyesterett. Begge steder ble det tommel ned. Til tross for at dommer og politiattester sier at foreldrene ikke har gjort det de av barnevern og politi ble beskyldt for, fortsetter barnevernet kampen for at yngstemann skal vokse opp i fosterhjemmet. Begrunnelsen er i klartekst at han er så knyttet til fostermor at det vil være til skade for ham å bli flyttet hjem…

Naustdal-saken var ille. De fikk barna hjem etter ½-års tid.

Haugesund-saken er verre, ja, mye verre; De to eldste barna ble værende i beredskapshjem i 1 år og 4 måneder. Yngstemann har nå vært i fosterhjemmet i 2 år og 4 måneder. Det er derfor et tankekors at til tross for at både rettsapparat, politi og kommune er samstemte om at familien har vært utsatt for et fullstendig grunnløst inngrep, så fortsetter barnevernet tilsynelatende upåvirket sitt juridiske stormløp mot familien med ny 5-dagers tingrettssak i slutten av mai.

Saken så langt har lært oss at barnefaglig overkjøring og juridiske konfrontasjoner ikke fører fram. Tiden er overmoden for at kommunikasjon med utgangspunkt i «sunt bondevett» tas i bruk!