Eldreomsorg: En mer selvstendig alderdom hjemme

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI det siste har flere artikler i Haugesunds Avis tatt for seg problemer knyttet til knapphet på ressurser i eldreomsorgen.

Vi vet at antall eldre bare vil øke og muligheten til å holde en høy standard på omsorgstjenestene blir stadig mer utfordrende, men muligheter for forbedring finnes. «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» Det skriver Kåre Hagen, leder av NOU «Innovasjon i omsorg»

Et av problemene som nevnes i artiklene om familien Sundsførs møte med omsorgstjenestene, er at pleietrengende stadig får nye mennesker fra hjemmetjenesten på besøk. 32 personer på 12 dager, som nevnes i en artikkel, er selvsagt mye å forholde seg til, og skaper rom for feil og liten kontinuitet. Som leverandør til nesten 50 kommuner rundt i landet, ser vi mange av de samme problemene som nevnes i Haugesund. Hjemmetjenesten må gjennomføre altfor mange besøk i løpet av en vakt, og opplever stress og risiko for feil.

Slik vi ser det, trengs en omsorgsreform. Denne må ta utgangspunkt i hvordan vi kan øke kvaliteten på tjenestene, og øke brukernes frihet og selvstendighet. Med det utgangspunktet, vil teknologien som finnes i dag ha sin naturlige plass i en ny omsorgstjeneste.

Det vi kjenner best, er effekten av å innføre medisindispensere, som også Haugesund nå prøver ut. Noe så enkelt som at en maskin, sørger for medisinering med riktig dose til rett tid, har store effekter. Det frigjør mye tid ved at hjemmetjenesten slipper å kjøre fram og tilbake til samme person mange ganger om dagen for å gi medisin. Dessuten viser evalueringene fra en rekke kommuner, og Helsedirektoratet, at tjenestene og hverdagen oppleves bedre for brukerne. De blir mer selvstendige, får økt mestringsfølelse og blir mer aktive. Det finnes mye annen velferdsteknologi som vil bidra til de positive effekter.

Utfordringene er store framover. Da bør man ikke bruke de knappe ressursene på enkle rutineoppgaver, som teknologien gjør bedre. Hjemmetjenesten blir bedre når den legges opp etter brukernes behov, ikke som nå, hvor alt avhenger av når en helsepersonalet har tid til et kort besøk. Løsningen framover er at flere har en mer selvstendig alderdom hjemme, blant annet ved hjelp av ny teknologi. All erfaring så langt tyder på at dette er best for tjenestemottakere, pårørende og samfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags