Eiendomsretten er hellig sier gjerne politikere og byråkrater i godt lag. Vi ser dessverre gang på gang når det kommer til praktisk politikk er det sjelden at ord og handlinger stemmer med terrenget. Det er alltid en god sak som bare må gjennomføres for fellesskapets beste. Unntak fra reglene sier de gjerne da. Unntaket er beklageligvis blitt regelen i det ganske land. Lokalpolitikk er spesielt full av ekspropriasjonssaker. I Karmøy har de akkurat med knappest mulig flertall med 23 mot 22 stemt for å ekspropriere eiendom til Fjord motorpark.

Fjord motorpark er et motorsportanlegget som ut fra planer ser ut til å være meget flott og tiltalende anlegg for motorsport entusiaster. Det er det ingen tvil om. Det er ikke selve motorsportanglenget vi kritisk til, men folkevalgte og interessenter manglende forståelse for andres eiendomsrett.

Vi vet at de folkevalgte på Karmøy kommune har allerede investert mange millioner skattekroner på å planlegge anlegget som de ikke var sikker på kunne gjennomføres. Sikker på å gjennomføres uten å ta seg til rette på andres manns eiendommer. Vel, slik makt har kommuner i dag. Til å ta seg til rette på en annens manns eiendom. Det er vi i Liberalistene imot!

Vi i Liberalistene mener at eiendomsrett er en grunnpilar i en rettsstat. Så viktig at felles goder ikke kan legges på en annens manns eiendom uten at eier samtykker. I en liberalistisk rettsstat er eiendomsretten ukrenkelig, det vil si at du eier ditt liv og din eiendom, og ingen andre har rett til å blande seg inn i dette så lenge du er fredelig. Eiendomsrett kan også være retten til å bruke sin eiendom i fred. Eiendom kan være et landområde, en bygning, en gjenstand, inntekt eller en oppfinnelse.

Eiendomsrett fungerer optimalt i en rettsstat med en kjerne og grunnlov som beskytter individuelle rettigheter til å leve i fred. Hvis man har en Grunnlov og et lovverk som åpner for å gi mennesker rettigheter utover det å leve i fred, går dette nødvendigvis ut over en fredelig eksistens. Retten til å ekspropriere går utover fredelige borgere på Karmøy nå. Man kan ikke stole på de store partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet eller Fremskrittspartiet i slike saker. Håper Karmøy-Frp ekskluderer troikaen som fravek eiendomsrett prinsippet. Det fortjener de. 

Det er bare ett parti igjen som tar denne saken på 100% alvor. Nemlig Liberalistene. Vår politikk er å hindre at stat og kommune får ta DIN eiendom!