Registrerar at Jarle Vikshåland i sitt innlegg ser bare negative ting ved Motorparken. Han sammenliknar med Et anlegg som er utgått på dato. Og er slått konkurs flere ganger. Kan det bero på dårlig organisering og ledelse mon tro? Er Jarle Vikshåland ein Værprofet? Siden han kan fortelle at Karmøy ikkje er egna for motorsport pga Været? Eller er han kanskje ein person som føler seg forbigått i sin iver etter å fortella folket at han vet bedre enn andre? Har han kanskje eierskap i deler av Utmarka som blir berørt? utfra innlegget hans finner eg ingen positiv ting ved Motorparken! Kan det væra at det er Jarle Vikshåland det er noe galt med? og ikkje Motorparken. Heldigvis finnes det heldigvis også folk i Karmøy Kommune og Omliggande Kommunar som ser Positivt på dette verket.

Så stå på! Og lokka til med Prosjektet...