Motsvar til Berdinesen og Mikkelsen sitt svar til meg.

Av
DEL

LeserbrevI forbindelse med mitt innlegg i Karmøynytt og Haugesunds Avis der jeg tok opp at Berdinesen og Mikkelsen hadde en del feil i sine utregninger av overskridelser på prosjekter i Haugalandspakken hadde jeg et uheldig ordvalg i overskriften som kunne føre til feiltolkning av hva jeg mente. Dette kan jeg bare beklage. Det var ikke meningen å påstå at Berdinesen og Mikkelsen er løgnere.

Det var faktagrunnlaget jeg mente ikke var helt korrekt – altså usant.

De hevder at jeg kanskje heller burde kritisere Thorheim for skrivefeilen hans i 2016.

Men det mener jeg er å ta fokuset vekk fra hva jeg egentlig prøvde å belyse.

At utregningene for å vise at det er store overskridelser ikke stemmer.

For det er forskjell på overskridelser som skyldes feilkalkulering og overskridelser som skyldes omfangsendring.

Når det like før og under bygging av et prosjekt blir lagt til store kostnader som ikke har vært oppe tidligere kan ikke den som opprinnelig laget en kostnadskalkyle for prosjektet klandre for å ha regnet feil. Heller ikke at prisstigning eller endring i forutsetninger fra staten som forårsaker kostnadsøkning kan klandres opprinnelig kalkyle.

I sitt svar skriver det at de ikke kjenner detaljene i de fire prosjektene som kan forklare kostnadsoverskridelsene. Men hvordan kan de da bare ta et tall fra en tidlig fase der det ikke er klar planer og sammenligne med en sluttsum og regne overskridelsen? Ville det ikke i det minste være naturlig å sjekke litt hva denne store overskridelsen skyldtes?

Jeg kjenner ikke detaljer i alle de fire prosjektene, men jeg har funnet tall fra to av dem – Førrestjørn https://www.h-avis.no/nyheter/statens-vegvesen/okonomi/dyrt-vern-av-svaner-og-andre-arter/s/5-62-346885?fbclid=IwAR3Kqwb0vEF4MgBeY1C8XtQl29_k_EcTPinEnfSkCdE4k14Mu00ygy_q1Nk og Skjoldavik-Solheim https://www.h-avis.no/haugalandspakken/e-134/samferdsel/0-14-prosent-av-416-millioner-er-brukt-til-pynt/s/5-62-345445?fbclid=IwAR2P3PiDttyiIihRWx1RKE_ded7rECUCvJ80u36crnYCEIgI4LQYFXyHYaM.

Det tok meg et par minutters søk i Haugesunds Avis sine arkiver på nett.

I disse artiklene får man oppdaterte tall.

For Førrestjørn var opprinnelig anslag 55 mill. kr i 2010. Oppjustert for prisstigning og nye momsregler var det 76,2 mill. kr. Under fordyrende ser man at det var fordyrende elementer som opprinnelig kalkyle ikke kunne ha forutsetning til å kunne ta med på 45,4 mill. kr. Sammen med justert anslag så blir dette 121,6 mill. kr. Sluttsum 127 mill. kr. Og en overskridelse på 5,4 mill. kr på et så stort prosjekt (eller ca. 7 % om man holder ekstrakostnader utenfor).

For Skjoldavik-Solheim ser det da slik ut. Prosjektet var opprinnelig tenkt som en oppgradering av eksisterende vei. Det hadde et kostnadsanslag på (justert som nevnt ovenfor) på 200 mill.kr. Dette ble som kjent endret til ny trasé og tilsvarende kostnadsanslag på samme tidspunkt var 251 mill. kr.

På dette prosjektet kom det pålegg fra Vegdirektoratet om standardhevning på veien etter at prosjektet var påbegynt som alene kostet 100 mill.kr. Dette kunne faktisk ikke tidligere anslag ta høyde for da det ikke var kjent. Sammen med denne økningen var de ytterligere 43 mill. i fordyrende poster og 9 mill. i reduksjon. Så totalt var det 134 mill. kr fordyrende poster. Dette gir en totalt på 385 mill.kr og en overskridelse på 31 mill. kr (eller ca. 12 % av justert anslag)

Dette er helt andre tall enn Berdinesen og Mikkelsen presenterte. Dette var to av prosjektene som tilsynelatende har hatt store overskridelser – andre prosjekter har jeg ikke gått inn i, men mener jeg her viser at å sammenligne kostnadsoverslag fra Haugalandspakkens begynnelse med reelle kostnader for et prosjekt bygd mange år senere gir helt feil bilde.

Og så skriver de at de ikke vet om dette er et representativt for Haugalandspakken. Og at heller ikke jeg vet det. Det stemmer at jeg ikke kan si om dette er et representativt utvalg for å beregne kostnadsoverskridelser i Haugalandspakken – men det er heller ikke jeg som har prøvd å framstille det som representativt.

Når man da tar hensyn til at mange fullførte prosjekter ikke var klart definert og det manglet både kommunedelplaner og reguleringsplaner så vil vel dette si mye om hvilket grunnlag opprinnelige kostnadsanalyser er gjort på. Når det gjelder å trekke dette over til å forklare hvor dyr omkjøringsveien kan bli så blir det helt feil. Omkjøringsveien er kostnadsregnet etter helt andre forutsetninger der det er det er en vedtatt kommunedelplan, det har været jobbet med dette prosjektet i mange år og kostnadsbildet er enda ikke helt klart da det skal baseres på forslag til reguleringsplan. Det er altså laget et kostnadsoverslag på et mye bedre og mer detaljert grunnlag enn det andre prosjektene.

Når det gjelder sammenligningen med T-forbindelsen så har ikke jeg satt meg inn i den saken. Men som lekmann så anser jeg det som mye vanskeligere å kunne kalkulere en vei som inkluderer 8,9 km undersjøisk tunnel og en stor rundkjøring under havnivå enn det er å kalkulere 6 km vei oppe i dagen.

Jeg er enig i at det må legges opp til en saklig debatt. Hvis man skal være saklig og ikke bli beskyldt for å komme med usannheter (faktafeil) må man holde seg til korrekte fakta. Bruke feil data for å diskreditere faginstanser anser jeg ikke som saklig debatt.

Kjell Sørlund

Veavågen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags