1 000 fattige barn i Haugesund

Av
DEL

LeserbrevI Haugesund levde 1 000 barn i lavinntektsfamilier i 2017, viser de siste tallene fra SSB. Det utgjør 12,9 prosent av barna under 18 år, regnet ut fra EU 60- skalaen.

Det er urovekkende at så mange barn her i byen vokser opp i fattige familier. Disse barna fratas muligheter som andre barn har. Det å vokse opp i en familie med dårlig råd kan påvirke barnas sosiale liv, utdanningsmuligheter og helse, både under oppveksten og senere i livet.

Det er viktig med nasjonale tiltak for å redusere barnefattigdom og dens konsekvenser, spesielt gjennom å satse på utdanning og få flest mulig i arbeid. Gratis barnehage og SFO for barn i lavinntektsfamilier er også målrettede tiltak.

Vi har også mange frivillige organisasjoner her i byen som står på for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Tre av disse organisasjonene får 1,4 millioner kroner fra staten i 2019 for å gi et bedre fritidstilbud til barn i lavinntektsfamilier. Disse midlene går til Kirkens bymisjon sin utlånssentral "Skattkammeret", Kringsjås venner sitt jobbtilbud "Fra jord til bord" og stiftelsen Haugesjøen sitt aktivitetstilbud "På tur og tokt".

Kommunen bør også gjøre mer for å løfte barn ut fattigdom. Bystyret vedtok høsten 2015 en handlingsplan mot barnefattigdom. Denne planen skulle vurderes på nytt innen to år. Etter snart fire år har det fortsatt ikke skjedd. Venstre har etterlyst planen, og det er nå på høy tid at den kommer til politisk behandling,

Gjeldende handlingsplan gir først og fremst en oversikt over hva kommunen allerede gjør for å motvirke barnefattigdom. Nå bør vi sette i verk nye tiltak. Blant annet bør vi holde barnetrygden utenfor utregningen av sosialhjelp, slik at disse barnefamiliene får litt mer å rutte med. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags