Gode møteplasser

Den nye bibliotekparken med et nyrenovert bibliotek og Vår Frelsers kirke er eksempler på gode møteplasser der folk kan få gode opplevelser i møter med andre.

Den nye bibliotekparken med et nyrenovert bibliotek og Vår Frelsers kirke er eksempler på gode møteplasser der folk kan få gode opplevelser i møter med andre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Politikkens viktigste oppgave er å skape gode rammebetingelser for at folk kan oppleve gode liv. Ved siden av gode tjenester innen helse og utdanning, er det da viktig å legge til rette for et godt sosialt liv med gode møteplasser.

Denne oppgaven har flere dimensjoner. For det første er det viktig at de fysiske forhold legges til rette for at man har trivelige arenaer å oppholde seg på, slik at fellesarealene blir steder mange oppsøker, og der folk da liker å møtes.

I Haugesund har vi mange eksempler på slike arenaer. De siste tilvekstene er bibliotekparken og nordlige del av Haraldsgata, samt kyststiens forlengelse. Fra før har vi bl.a. indre kai, rådhusplassen og byparken. Til tross for dårlig økonomi har byen klart å øke satsingen på dette viktige området de siste årene.

Den andre dimensjonen med gode møteplasser er å ha meningsfulle aktiviteter som folk kan samles om. Til disse hører kulturelle tilbud, frivillig innsats i mange organisasjoner, idrett og naturopplevelser.

Også her har Haugesund mange gode eksempler, og innsatsen på dette feltet er nå blitt samlet i et nytt resultatområde for kultur, idrett og frivillighet. Dette er en viktig satsing som har stor betydning for byens innbyggere, og også for folk fra omkringliggende kommuner som bruker byens tilbud.

En tredje dimensjon med gode møteplasser er en folkekirke der folk opplever å få sosiale og åndelige behov dekket. I Haugesund har vi både en katedral i Vår Frelsers som ble fint renovert for noen år siden, en ny og moderne arbeidskirke i Udland, og Rossabø kirke som nå står foran en renovering og utvidelse. I tillegg har vi Kulturkirken Skåre med unike aktiviteter, bl.a. i regi av Kirkens Bymisjon.

I årene som kommer, vil en fortsatt satsing på disse områdene være viktig. En videre rehabilitering av sentrumsområdene må fortsette. Vibrandsøy og Sørhaugøy fyr må utvikles til å bli et attraktivt rekreasjonsområde. Kyststien bør forlenges ytterligere nordover og også innover langs Kvalavassdraget.

Satsingen på kultur, idrett og frivillighet må økes, og synergieffekter i ny organisering brukes til å utløse økt frivillig innsatts. Kulturinstitusjonene i sentrum må utvikles til å bli kraftsentre som gir gode ringvirkninger for folk som bor og oppholder seg i byen. Et nyrenovert bibliotek og et utvidet museum med Wrangelhuset, med kirke og menighetshus midt imellom, bør bli kjernen i et byområde som kan gi folk gode opplevelser.

Som folkevalgt ønsker jeg å bidra til denne utviklingen. Derfor stiller jeg nå på ny til valg for å være med å skape en by der folk opplever at det er godt å bo.

Jostein O. Waage


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags