Jeg er ingen dommedagsprofet som spår ulykke og bidrar til mørke over Sunnhordland og Haugalandet som du påstår. Du kan derfor ta det helt med ro, jeg her helt enig med deg i virkningene og mulighetene for vår region med Hordfast og Rogfast.

Jeg har i over 30 år arbeidet for å bedre kommunikasjonene og vekstforutsetningene som må til i vår region. 15 år som daglig leder i Trekantsambandet (SBT AS), 16 år som stortingsrepresentant – hele tiden opptatt av vår region og nå som daglig leder for Hordfast AS. Prosjektet som nettopp er det viktigste virkemidlet for å realisere de mulighetene som Torgeir Reve og Victor Norman har pekt på. Jeg arbeider målrettet med dette for øye hver eneste dag.

Les også

Øyvind Hallerakers dommedagsprofetier

 

At du lar deg forlede til å komme med en slik utblåsning mot undertegnede er derfor fullstendig ulogisk, galt og skuffende. Som tidligere journalist burde du også vite at mediene selv ofte har sin egen agenda.

Bergensavisen BA som er din kilde, har tatt klart standpunkt imot Hordfast som prosjekt og gjennomfører konsekvent negativt vinklede oppslag imot prosjektet, undertegnede og Hordfast AS. Å slåss i mot dette i den avisen har vist seg nytteløst. De mange negative BA oppslagene om Hordfast og undertegnede løpet av siste halvåret bekrefter min påstand.

Når det gjelder den konkrete uttalelsen som jeg skal være sitert på, så er den kort og godt gal. Artikkelen er et mangelfullt referat fra et frokostmøte i Bergen Næringsråd, hvor jeg og Statens Vegvesens, Signe Eikenes, holdt innlegg. Deretter var det en spørre runde ledet av din kollega i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme, som kan bekreft at jeg ikke uttalte noe slikt i dette i møtet. Det må helt og holdent stå for journalistens og avisens regning og viser igjen at BA ikke er etterrettelig når det gjelder omtale av Hordfast.

I mitt innlegg gjorde jeg et poeng ut av at Dagbladet nylig hadde et stort 2 siders oppslag om at den nye Femarbælt forbindelsen mellom Sjælland og Tyskland ville «Forandre Europa! », fordi reisetiden mellom Hamburg og København ble kortet ned med 2 timer.

Jeg trakk parallellen til E39 mellom Stavanger og Bergen hvor reisetiden blir kortet ned med 2,5 time! – og hevdet at i så fall ville Hordfast og Rogfast forandre Norge – i positiv forstand selvsagt!

Jeg påsto og mener bestemt at realiseringen av Rogfast og Hordfast og moderne vei imellom, er det sterkeste virkemidlet som virkelig monner når vi skal ta opp konkurransen med Oslo-regionen om framtidig næringsetablering og arbeidskraft.

En ny, rask, sikker og effektiv 4-felts vei vil gi oss tilnærmet lik mobilitet i forhold til avstander og befolknings populasjoner.

Jeg utdypet også Victor Normans forskning på 45 minutters kjedede bo- og arbeidsmarkeder og at nettopp dette vil gi store muligheter for folk som bor i vår region. Og pekte blant annet på at Flesland f. eks vil ligge kun 45 min unna Leirvik på Stord.

I spørsmålsrunden fikk jeg konkret spørsmål om konsekvensene for Stord lufthavn, og svarte at det selvsagt er opp til det reisende publikum, men at en storflyplass med sitt rutenett og sin frekvens ville bli en tøff konkurrent. Jeg sa ingen ting om forvitring og ingenting om sykehusene.

Jeg er imidlertid glad for at vi har felles syn på mulighetene for vår region og landsdel og vi begge ser et stort potensial for oss som bor nettopp her mellom de store byene. Ingen har noensinne isolert seg til framgang.

Sunnhordland og Haugalandet er i en unik posisjon nettopp fordi vi har vært avhengig av ferjer i nord og sør. Dette vil med Hordfast og Rogfast endres. Hvor stor den positive utviklingen blir, i en allerede så livskraftig region vil bli ved å ligge midt i mellom storbyene, tror jeg ikke engang vi kan forestille oss.

Jeg ser fram til godt samarbeid for felles sak om utvikling og vekst i vår region og ser at vi åpenbart må snakkes oftere.