Bare riktig diagnose gir riktig medisin

Av
DEL

LeserbrevForutsetningen for å kunne kurere en pasient at man stiller riktig diagnose. Slik er det på mange andre områder også, ikke bare innenfor medisinen; skal man løse et problem så må man selvsagt i størst mulig grad kjenne til hva som forårsaker problemene.

Bare en liten del av trafikken på Åkra er gjennomganstrafikk; for eksempel er kun ca. hver syvende bil nord for Amfi er gjennomgangstrafikk. Er det da en omkjøringsvei Åkra trenger for å få løst de trafikale utfordringene, eller er det heller opprusting og utbedring av eksisterende veinett som trengs for å skape bedre trafikkforhold? Jeg mener at svaret gir seg selv.

Figuren viser døgnfordeling av trafikk på tre ulike punkt: Karmøytunnelen (T-forbindelsen), vestre del av Skjoldaveien i Haugesund, og Tjøsvold (nord for Amfi). Karmøytunnelen har naturligvis kun gjennomgangstrafikk, og trafikkfordelingen her er tydelig påvirket av at folk kjører til og fra jobb. Trafikktelleren i Skjoldaveien ligger altså nokså sentralt i Haugesund, og fanger selvsagt opp både mye "jobbtrafikk" og "fritidstrafikk" - noe man ser av trafikkfordelingen gjennom døgnet (relativt jevn trafikkmengde gjennom hele dagen). Ser man på Tjøsvold, så ser man at trafikkfordelingen her minner mest om Skjoldaveien. 

Dette er nok et "bevis" på at mye av trafikken på Åkra er interntrafikk, og det at døgntrafikken på fv 47 gjennom Åkra mest minner om fordelingen i Skjoldaveien (= "bytrafikk"), viser at en omkjøringsvei (selv med to tilkomstveier) nok ikke vil endre så mye på trafikkmengden gjennom Åkra.

Omkjøringsveien blir altså ikke bare en dyr medisin for Åkra, sannsynligvis er den også feil.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags