Karmøys fastlandsside - En studie i planløshet

Av
DEL

LeserbrevHer kommer en ytring fra 12. oktober 2015.

Denne har jeg plukket fram og ajourført idag 2. april 2019.

Fordi omsider er nå der vilje til å engasjere folket lokalt og konkret i samfunnsplanleggingen for fastlandssiden i i Karmøy.


Synspunktet fra 12 oktober 2015: "En studie i planløshet"

Tar man i dag et oversiktsbilde fra luften av Karmøys sentrale fastlandsside er det to ting som er iøynefallende:

- Oasen kjøpesenter

- Rundkjøringer og veianlegg

Og også spredt boligbygging, litt her og litt der.

Noen få offentlige bygg ... alle i sin tid planlagt med begrenset areal.

Men det fremtredende er kjøpesenteret og ikke minst veianleggene ... man skal tydeligvis et eller ANNET sted.

Karmøys fastlandside har mange innbyggere, og med et potensial til å være mer enn en soveby for Haugesund.

Norheimsområdet kunne blitt et fullverdig eget lokalt senter.

Men da måtte det offentlige (les Karmøy kommune) hatt en PLAN for hvordan et slikt senter skulle inneholde viktige offentlige bygninger og servicetilbud.

Skole, kirke, bibliotek, sykehjem/eldresenter kunne vært byggeklosser i en SAMLET plan for området.

Nå er det mer et eksemplet på "litt her og litt der".

Det har tydeligvis aldri vært tenkt noen samlet og overordnet plan.

Et trist eksempel er syke- og aldershjemmet. Et i utgangspunktet nytt anlegg.

Men da Samordingsreformen ble en realitet ble de eldre som bodde der ofret på reformens alter, og senteret gjort om til mottakssenter for denne reformern, på bekostning av de eldre som bodde der, de ble omplassert.

Og da man ville utvikle senteret til å dekke BEGGE behov ... da var der ikke PLASS for ekspansjon.

Ingen hadde tenkt langt nok framover og sikret arealer nok.

NÅ pekes det ut et NYTT område på Spanne.

Langt utenfor det naturlige senteret som er på nede på Norheim.

En bekreftelse på planløsheten, og "litt her og litt der".

Kanskje kunne noe vært berget da Agro ble avviklet og dettte sentrale området ble tilgjengelig.

Men det toget er vel gått?

===================


Tillegg 2. april 2019: "La de eldre være i sentrum"

Ovenstående er ytret 12.oktober 2015. ... og nå er det gått 3,5 år.

Og omsider kommer diskusjonen, ref det tillyste møte 5. april 2019.

Noen har skjønt at samfunnsplanlegging må høyere opp på dagsorden og at de det gjelder må inkluderes i en offentlig debatt.

Og da må utgangspunktet være at sentrale offentlige institusjoner er en del av en bevisst by- og senterplanlegging. Spesielt viktig er lokaliseringen av institusjoner for de eldre.

Plassering av slike institusjoner i vegkryss og/eller langt ute på landet .... det er tenkning som for lenge siden er utgått på dato.


Skudeneshavn, 12. oktober 2015 og med tillegg 2. april 2019

Jan Marton Jensen

Jan Marton Jensen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags