Om å ta ansvaret

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) puster ut under møtet om overskridelsene i Stortingets byggeprosjekt tirsdag.
Foto:

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) puster ut under møtet om overskridelsene i Stortingets byggeprosjekt tirsdag. Foto: Foto:

DEL

LederI tirsdagens redegjørelse om byggeskandalen pekte stortingspresident Olemic Thommessen (H) i flere retninger: den nylig avgåtte stortingsdirektøren Ida Børresen, Multiconsult, et samlet presidentskap. Dagen etter samlet KrF seg om å peke på Thommessen. Dermed forsvant det knappe flertallet presidenten hadde i ryggen. Og det var beskjeden fra KrF han begrunnet sin egen avgang med. I hans kortfattede - og historisk sett ganske enestående – avgangsmelding i går, lå det fortsatt ingen erkjennelse av det selvstendige ansvaret som påhviler en toppleder.

En vanskelig dag for Høyre, kommenterte lederen for partiets stortingsgruppe, Trond Helleland. Avgangen kunne ha blitt litt mindre vanskelig dersom den hadde kommet tidligere. Høyre hadde for den saks skyld muligheten til å gjøre som de øvrige partiene, som skiftet ut sine visepresidenter ved valget i fjor høst. Et enstemmig storting hadde bedt Riksrevisjonen granske det skandalebefengte byggeprosjektet og deretter pålagt presidentskapet å treffe nødvendige tiltak for å få det hele under kontroll og besørge «korrekt og rettidig» informasjon til Stortinget. Men både kontrollen og informasjonen sviktet, som kjent. Budsjettsprekken ble stadig større.

Blir det ro i saken etter dette? Thommessens – og Børresens – etterfølgere må selvsagt sørge for en vesentlig bedre styring og informasjonsflyt. Men hverken ledelsen eller skattebetalerne har per i dag noen garanti mot nye, kostnadsmessige overraskelser. Og kostnadene i form av svekket tiltro til Stortinget og ulmende politikerforakt, vil det uansett ta tid å dekke inn. Byggeskandalen vil nok bli manet frem når det protesteres mot nedskjæringer, på ethvert område, i overskuelig fremtid. Men reparasjonsarbeidet er påbegynt.

Fra alle hold, også fra ledelsen i opposisjonspartiene, understrekes det at avgangen ikke handler om å ha skylden for byggeskandalen, men om å ta ansvaret for den. KrF-leder Knut Arild Hareide tilføyde i går noen betimelige betraktninger om at alle som har sittet på Stortinget de siste periodene, deler et ansvar. Men det kommer til et punkt hvor den som har det formelt øverste ansvaret, også tar ansvaret – og markerer det på en annen måte enn ved å bli sittende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags