Actis ønsker en ansvarlig rusreform

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis mener rusreformen er for svak på forebygging.

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis mener rusreformen er for svak på forebygging. Foto:

Av
DEL

Leserbrev«Vi tror på rusreformen» skriver May Britt Vihovde og Bjørn Gunnar Husby i Haugesund Venstre den 31. desember. De skriver også at utvalgets forslag støttes av Actis. Dette stemmer ikke helt.

Vi ønsker at tunge rusavhengige skal få hjelp i stedet for bøter og fengsel. Det er det enighet om, både politisk og på rusfeltet. Ingen ønsker at rusavhengige skal bli ilagt bøter for brukerdosen sin. Vi savner imidlertid nye tiltak, og ikke minst flere friske midler for å hjelpe denne utsatte gruppen.

En ansvarlig rusreform må differensiere tydeligere mellom tunge rusavhengige og brukere uten avhengighet.

Forslaget går altfor langt i å avvikle reaksjoner for personer som ikke har behov for helsehjelp, og er for svakt på forebygging. Det må satses mer på oppfølging av mindreårige som eksperimenterer med narkotika, enn det utvalget legger opp til. I dag er Norge ett av landene med lavest narkotikabruk blant unge. Dette risikerer vi å sette på spill om det fremlagte forslaget vedtas.

Utvalget vil fjerne virkemidler som politiet har gode erfaringer med, og erstatte dem med en rådgivningssamtale i kommunen. Ungdom helt ned i 16-års alder kan selv velge om de vil gå alene i kartleggingsmøtet med kommunen. Foreldrene skal normalt informeres, men det kan gjøres unntak. Dersom ungdommen ikke møter opp til rådgivningssamtalen, foreslår utvalget ingen andre reaksjoner enn at barnevernet skal kunne kobles på.

I praksis kan vi risikere at det skjer lite ved uteblitt oppmøte. Utvalget foreslår ingen nye fullmakter eller økte ressurser til et allerede hardt prøvd barnevern, som allerede i dagens situasjon sliter med å hjelpe barn og unge i langt alvorligere situasjoner. Vi frykter derfor at forslaget slik det ligger, vil gjøre det vanskeligere å tidlig gripe inn i en ungdoms rusbruk og forhindre videre utenforskap og alvorlig avhengighet. Vi ønsker oss tettere oppfølging av barn og unge, og mer foreldreinvolvering.

Utvalgets forslag legger mye ansvar på kommunene. En fersk evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet gir få grunner til optimisme. Så langt er det liten bedring å spore i situasjonen for dem med de største problemene – til tross for regjeringens milliardsatsing. Trang økonomi er en av årsakene, og vi har sett flere eksempler på at opptrappingsmidler brukes til andre formål.

Utvalget foreslår ikke en legalisering av narkotika. Men for at forbudet skal oppleves som reelt, må det være en reaksjon for brudd. For voksne mennesker uten behov for helsehjelp, bør det vurderes et inntektsbasert gebyr, slik det er når man kjører for fort.

Utvalget går i sitt forslag til avkriminalisering mye lengre enn modellen i Portugal, som de har hentet inspirasjon fra. Der var utgangspunktet også et helt annet, med flere alvorlige rusproblemer, et langt svakere behandlingsapparat og dårligere lavtersketjenester enn det vi har i Norge i dag.

Vi ønsker en rusreform som på en klok og ansvarlig måte tilbyr hjelp til de som sliter og som samtidig sørger for å bevare ungdoms lave rusbruk. Vi må sørge for større verdighet for de tunge brukerne, og sikre tiltak som forhindrer at ikke eksperimenterende ungdom utvikler alvorlig avhengighet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags