Alle barn må få oppleve mestring

Marit Knutsdatter Strand

Marit Knutsdatter Strand Foto:

Av
DEL

LeserbrevKent Gudmundsen skriver 10. september om at alle barn skal kunne lese, skrive og regne. Dette vil Høyre sørge for med intensiv opplæring i disse ferdighetene i 1.–4. trinn. Senterpartiet mener vi heller må gi lærerne handlefrihet til å vurdere hver enkelt elev, slik at alle barn får oppleve mestring.

Tidlig innsats trengs. Gevinsten ved å avdekke læringsutfordringer tidlig, før de får for store konsekvenser og skaper større utfordringer utover i læringsløpet, er stor. Regjeringen varslet forslaget om intensiv opplæring i stortingsmeldinga om lærelyst, som et nytt og revolusjonerende forslag. Men, plikten til å iverksette tiltak for elever som strever er slett ikke ny. Kommunene har allerede i dag plikt til å yte tidlig innsats. Det ble understreket i en forskrift som ble innført av den rødgrønne regjeringen. Samtidig veit vi at det er elever som – av ulike årsaker – ikke får den oppfølginga de trenger når de trenger den. 

Tidlig innsats bør ikke være begrenset til de første årstrinnene. Plikt til intensiv opplæring må gjelde tidlig etter at en elev opplever utfordringer – uavhengig av hvilket årstrinn eleven går på. Selv om oppfølginga de første fire årene på skolen er spesielt viktig for å etablere et solid grunnlag for videre læring, mener Senterpartiet det må være behovet og lærernes vurderinger som skal styre – ikke elevens alder. Når representanten fra Høyre sier at dette er en prioriteringssak, spør jeg: Er løpet kjørt dersom en elev faller fra og strever faglig også etter 4. trinn? Hva med dem som sliter i engelsk? Hva med dem som strever og har blitt hengende etter i naturfag?

Senterpartiet er kritiske til at plikten er begrenset til lesing, skriving og regning. Ved å begrense plikten til å gjelde kun kjerneelementene i basisfagene norsk og matematikk mener Senterpartiet at forslaget vil virke mer styrende på bekostning av de øvrige fagene, og stå i motsetning til skolens helhetlige kompetanse- og samfunnsoppdrag. I motsetning til Høyre, mener Senterpartiet det er kultur for læring også utenom basisfagene.

Motivasjon og mestring har også en verdi. Vi er naturligvis enig i at lesing, skriving og regning er viktige basisferdigheter som danner grunnlag for læring i andre fag enn matte og norsk. Men samtidig føyer dette forslaget seg inn i rekka av tiltak som bidrar til å snevre inn kunnskapssynet og skolens helhetlige mandat. Dette gir ytterligere mat til målings- og kontrolltyranniet.

Elever er ulike, og de lærer og utvikler seg i ulikt tempo. Jeg vil minne om at det som er naturlig variasjon i modning, og advare mot at dette blir gjort til noe unormalt. Vi må ikke innfører standardiserte tiltak for å oppfylle handlingsplikta. Alle barn må få oppleve mestring, også utenom grunnleggende ferdigheter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags