Alt for folket?

Av
DEL

LeserbrevBåde rikspolitisk og lokalt har jeg registrert stadig flere politiske beslutninger som vitner om overstyring av folkeviljen. Siste utvikling i Regjeringens behandling av den lite gjennomtenkte regionreformen viser klart dette. Folket ble ikke hørt og folkeviljen ignoreres. Våre politiske partier (dvs. politikere) er for mye opptatt av partiideologi og har en altfor stor tro på egen fortreffelighet. Viktig å minnes at diskusjoner om fylkets berettigelse og om tredelt beslutningsnivå i Norge har vart helt siden 80-tallet. Partiet Høyre som tidligere prediket død over fylkeskommunen, ble med i en hestehandel med KrF og Venstre. Mange i partiet trodde da at nå er saken biff og alt skal gå på skinner. Så feil kan man altså ta! Lokaldemokratiet vingeklippes fra sentralt hold, og det vil ikke folket i flere regioner av landet godta, – for en overraskelse! Slike prinsipielle saker som berører folket direkte og personlig bør selvfølgelig være lagt ut til en folkeavstemning og folkeavstemningen bør respekteres. Ingen bør få lov til å neglisjere direkte involvering fra folket!
 

Ser vi mer lokalt på slike politiske saker hvor folkeviljen samsvarer ikke med politikernes ideer, så kan vi ikke unngå å merke oss den store motstanden mot bompenger i Stavanger-regionen. Hvem har hørt på hvem i denne saken? Vet politikere og byråkrater hva folket ønsker? Nå foregår lignende protestaksjoner flere steder i landet. Vi kan håpe på at slike massive protester mot bompenger vekkes til livs også her i Nord-Rogaland!

Her på Haugalandet har vi flere slike saker som er behandlet politisk uten hensyn til hva folket mener og ønsker. Motorsenteret på flyplass-vegen er et eksempel. Også sykkelsti-saken i Vormedalsvegen på fastlands Karmøy er en slik sak. Det er vel og bra at vi skal ha trygge og brukervennlige gang- og sykkelveier i kommunen, men samtidig må vi kreve at politikere i alle partier har respekt for og viser hensyn til de berørte og skadelidende grunneiere! Hadde våre folkevalgte på Karmøy informert og snakket med beboere og presentert begge alternativene som forelå på bordet før behandlingen i kommunestyret, – da ville man helt sikkert kommet til mer forsonende og akseptabelt resultat for alle. Det er vel det som kalles folkeskikk? – Istedenfor valgte altså våre folkevalgte det arealmessig mest krevende, kompliserte, dyreste og fra beboernes side det mest inngripende alternativ – høystandard-alternativet – istedenfor for den normale, fornuftige og bruksmessig utmerkede standardløsningen. I tillegg opplever vi at Statens vegvesen (region vest) ignorerer alle gode bidrag og forslag til bl.a. sikrere utkjørsler til Vormedalsvegen. Slike forslag har både kommunens konsulentfirma COWI AS og Statens vegvesen ikke «sluppet videre» og presentert for oppdragsgiveren Karmøy kommune. Å overkjøre mange hundre huseiere (også flere aktive jordbrukere) mellom Norheim og Vormedal på denne måten, vitner bare om uvitenhet, arroganse og ignoranse. I tillegg tviler jeg sterkt på at mange (om noen) av de folkevalgte har vært og besiktiget strekningen langs Vormedalsvegen før de har konkludert og stemte over saken ...

Dagens storting og Regjeringen i særdeleshet er meget reformorientert og ønsker å få gjennom sine saker hurtigst mulig uten en tilstrekkelig og objektiv utredning. Ønsketenkning, ideologi og «vi vet best» har en tendens til å avgjøre mange saker i alle partier. En utredning som er basert kun på det tekniske, logistiske og økonomiske er ikke tilstrekkelig demokratisk. Objektiviteten og dermed demokratisk forankring i beslutningsprosesser kan kun sikres ved hjelp av dyptgående kunnskap om hva folket mener og ønsker – rikspolitisk, regionalt og ikke minst lokalt. Man kan ofte lure om politikere er i det hele tatt interessert i å vite noe som helst om hva folk mener. Eventuelle lovpålagte høringer/uttalelser fra pårørende er ansett som en heftelse og brems i saksbehandlingen, – på bekostning av folkeviljen.

Robert Horn

Karmsund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags