Alt ligger til rette for kommunal sårpoliklinikk i Haugesund

Alt ligger til rette for kommunal sårpoliklinikk i Haugesund

Alt ligger til rette for kommunal sårpoliklinikk i Haugesund Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Mange får livskvaliteten sin redusert på grunn av sår som ikke vil gro. Haugesund Arbeiderparti mener at en kommunalt drevet sårpoliklinikk vil være en riktig og nyttig nyvinning for kvalitet på helsetjenestene til denne pasientgruppen. Da gjennomsnittsalderen for sårpasienter er 75 år vil dette helsetilbudet spesielt komme de eldre til gode.

Å ha et sår som ikke vil gro, er en fortvilende situasjon for den som rammes, enten det gjelder trykksår, leggsår, diabetessår, kreftsår eller sår av andre årsaker. Mange sårpasienter sliter med store smerter, lite søvn og mye fortvilelse. Ofte fører livssituasjonen til at en isolerer seg - såret styrer alt.

Heldigvis er det god prognose for at såret kan leges hvis en får rett diagnose, rett oppfølging og rett behandling av såret. Det er derfor god helsepolitikk å prioritere kyndig hjelp til sårpasientene. Erfaringer fra flere norske byer har vist at en kommunalt drevet sårpoliklinikk er en god måte å støtte denne pasientgruppen på i byene.

I Haugesund kommune ligger alt til rette for at en sårpoliklinikk kan etableres i byen:

1. Haugesund kommune har rikelig med tilgang på fagressurser som kan gi sårpasienten en kunnskapsbasert sårbehandling. Gjennom mange år, har Høgskulen vært studiested for sykepleiere i videreutdanningen «Pleie og behandling av ikke-helende sår». Utdanningstilbudet har gjort at det finnes uvanlig mange sykepleiere med høy kompetanse på sårbehandling i vårt nærområde.

2. Haugesund er en by med små avstander, det gjør at forflytning av pasienter til behandling på sårpoliklinikken er mulig uten for store kostnader og reisebelastning.

En sårpoliklinikk er et team av kommunalt ansatte sårsykepleiere og lege som driver poliklinikken og får i oppgave å vurdere behandlingen til alle med vanskelig-helende sår i kommunen. Teamet setter sårdiagnose, henviser til videre oppfølging på sykehus om det er nødvendig og setter opp en behandlingsplan for pasienten. Det avklares så om det er sårpoliklinikken, fastlegen, hjemmesykepleien i det området pasienten tilhører eller sykehjemmet hvor pasienten bor, som skal foreta den ukentlige oppfølgingen av sårbehandlingen.

For pasientene bidrar gratis sårbehandling på sårpoliklinikken til økt brukermedvirkning, medbestemmelse og forutsigbarhet med faste timeavtaler. Gode og trygge relasjoner i møte med behandlere er viktig for både pasienten, kvaliteten på behandlingen og selve sårtilhelingen.

Haugesund Arbeiderparti ønsker å utrede etablering av en kommunal sårpoliklinikk om vi fortsatt styrer byen etter valget i september. Dette er et godt helsetiltak for alle med vanskelig-helende sår, og et spesielt godt tiltak for en fremtidsrettet kommunal eldreomsorg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags