Miljødirektoratet går ikke inn for lisensfelling av kongeørn! Heilt utrolig. Hva skal til for å regulere bestanden?

Direktoratets direktør, Ellen Hambro, påstår at skadeomfanget fra kongeørn er liten. Utrolig at personer som er satt til å forvalte rovdyrpolitikken i Norge ikke er mer orienterte om fakta, - nemlig at en rekke bønder har sett seg nødt til å avslutte dyreholdet sitt på grunn av rovdyrplager fra ørn, rev, gaupe, jerv og ulv. I min dyreflokk er det ørn og rev som herjer mest. Det er groteske opplevelser jeg som saueholder opplever. Ørna dreper ikke øyeblikkelig, men eter livet ut av sauen.

En representant fra Miljøverndirektoratet har med selvsyn konstatert at det ikke kan være tvil om at de drepte dyra som jeg la fram for ham var avlivet av ørn. Jeg har erfaring med at flere saueholdere har fått, som svar på tilbakemelding på erstatningssøknad, at det ikke er ørna som har drept! Bevisbyrden, som ligger hos saueholderen, veier altså mindre enn hos de «bedrevitende» byråkratene. Ørn er flere ganger blitt observert under angrep på så vel voksne sauer som lam, og ørna har til og med foretatt drepinga si like i nærheten av bustad- og gardshus.

En nær slektning observerte ørn i flukt med et levende og hjerteskjærende, brekende lam i klørne. Mattilsynet har pålagt meg, som dyreholder, moralsk å skjøtte og verne om mine dyr. Da bør vel jeg, etter slike opplevelser, kunne benytte nødvergeparagrafen når næringa mi er truet. Eller er det noen som har andre gode forslag? I Høyesterett, hvor drukning av en hund blei vurdert, blei avlivningsmetoden karakterisert som «en grotesk måte å avlive dyr på.» , og at en må slå hardt ned på slike gjerninger.

Hvordan vil påtalemyndighetene forholde seg til meg dersom jeg avliver ei ørn som river og piner livet ut av dyra mine? Dersom jeg skal fortsette med saueholdet mitt bør alle som vil beholde ørnestammen stor og større enn størst ta et tak og sørge for at ørna får mat. Kjøp kjøtt av humant avlivede dyr og legg det ut som mat til såvel ørn som til andre rovdyr. Jeg ønsker ikke å holde ørna med levende føde! Ettersom ørna også har tatt knekken på mye av den naturlige maten i fjellet, bør foring være et passende alternativ.

Jeg har telt opp til 10 ørner rundt fjellet Hodnet i Skånevik, og i dette området er ørna også observert i avlivningskamp med rådyr. Når ørnebestanden nå er blitt så stor at enkelte individer er observert på avlivingsjakt blant hjortestammer og utegående ammekyr, er det på tide å sette inn ordentlige reguleringstiltak. Hvordan ville direktør Ellen Hambro reagert dersom noen sneik seg inn i og tappet lønnskontoen hennes for betydelige summer. Det er nemlig bondens lønnskonto som tappes av rovviltet. Selv reven er fredet i den tida hvor den dreper mest. Da skal den nemlig ha mat til ungene sine. Men når er lammene mine fredet? Premier for å felle rev og ørn er i dag byttet ut med bøter og fengselsopphold. Noen som vil ta over saueflokken min?