Bør det lages turvei rundt Eivindsvatnet?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSolvang-elever savner debatt om ny turvei rundt Eivindsvatnet


Gjennom flere avisoppslag det siste året vi kunnet lese at Friluftsrådet Vest og Haugesund kommune planlegger en ny turvei rundt hele Eivindsvatnet. Deler av finansieringen er på plass, og kommunen har nå startet arbeidet med å kartlegge området for å finne nøyaktig trasé.

Denne saken har skapt engasjement blant elevene på 5. trinn ved Solvang Skole. Solvang Skole jobber blant annet med uteskole, og Eivindsvatnet er et av områdene som blir flittig brukt. Gjennom et helt skoleår har vi hatt et temaarbeid som tar utgangspunkt i problemstillingen Bør det lages grusvei rundt Eivindsvatnet? Dette arbeidet inngår også i «Natursekken», -en støtteordning i regi av Naturfagsenteret i Oslo. Målet med det hele er å gi elevene våre utdanning for en bærekraftig utvikling, og lære hvordan man bør ta hensyn til miljø, økonomi og det sosiale når det skal planlegges for framtiden.

Elevene har gått grundig til verks. De har gjennomført spørreundersøkelser med over hundre besvarelser, vært på flere befaringer både til lands og til vanns, undersøkt plante- og dyreliv i området og skrevet argumenterende tekster om fordeler og ulemper med en slik turvei. De har også vært i kontakt med en ekspert på landskapsplanlegging og dyre- og plantelivet i Djupadalen, samt utformet hypoteser om hva en ny turvei vil føre til.

Det første som trer fram for elevene er hensynet til miljøet. De er opptatt av dyre- og plantelivet i området. Spesielt kan nevnes at vi har registrert at området hvor det planlegges en stolpebro i vannet, er et yndet sted for klekking av froskeegg. I tillegg er det et yrende fugleliv i skogen langs vannet. Hvordan påvirkes dette av økt press? Forsøpling er også noe elevene er svært opptatt av. Vil økt tilgjengelighet rundt Eivindsvatnet innebære mer forsøpling? Mange av elevene er også opptatt av å bevare steder hvor man kan gå tur i  «urørt» natur. Flere synes det finnes nok alternativer for dem som foretrekker grusvei.

På den andre siden ser elevene at ny turvei vil kunne åpne muligheter for flere brukergrupper. Man vil for eksempel kunne komme rundt vannet med rullestol, sykler og barnevogn. Alt blir lettere tilgjengelig og man kan få nye bruksområder. Det er noe mange ser på som positivt.

I spørreundersøkelsen elevene gjennomførte var det imidlertid delte meninger om grusvei rundt Eivindsvatnet. 39 % av de spurte ønsket ikke mer grusvei i Djupadalen, mens 41 % var positive. 20 % hadde ikke gjort seg opp noen mening ennå. 87 % av dem som ble spurt var jevnlig på tur i Djupadalen.

Elevene som har jobbet så mye med dette temaet er opptatt av å bli hørt. De savner debatt omkring den planlagte turveien. Ingen andre aktører har stilt spørsmålstegn ved om det er behov for en slik turvei, hvilke konsekvenser det vil få, og om turveien er forankret i hva brukerne ønsker. Finnes det andre og bedre alternativer? Noen av elevene påpekte at det kunne være behov for en oppgradering av Lionsløypa, eksempelvis med bedre tråkkeheller og små broer over de mest gjørmete partiene. Elevene ønsker at flere kommer på banen og sier sin mening. Bør det lages grusvei rundt Eivindsvatnet?

Hilsen elever og lærere på 5. trinn ved Solvang Skole,

Jan Even Vik, Pål Mikal Johannessen og Geir Berthelsen Johnsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags