Bør Karmøy ut av Haugalandspakken?

Bompenger, omkjøringsveien og prioriteringer av samferdselsprosjekter gjør samferdsel til den viktigste valgkampsaken på Karmøy. Foto: Gaute-Håkon Bleivik.

Bompenger, omkjøringsveien og prioriteringer av samferdselsprosjekter gjør samferdsel til den viktigste valgkampsaken på Karmøy. Foto: Gaute-Håkon Bleivik.

Av
DEL

LeserbrevHaugalandspakken går fram til 31.12.2023 – en utvidelse eller forlengelse av denne bompengepakken vil kreve nye vedtak både i kommunestyrene på Haugalandet i neste kommunestyreperiode (2019-2023), samt en påfølgende godkjenning av Stortinget. Ja eller nei til bompenger lokalt ligger derfor an til å bli den største valgkampsaken til sommeren – et tema som også må ses i sammenheng med spørsmålet om man skal bygge en omkjøringsvei øst for Åkra, eller ikke – samt mer overordnet hvordan samferdsel skal finansieres på Karmøy i framtiden, og ikke minst hvilke prosjekter som bør prioriteres.

I realiteten er det tre grupper med partier; de som er mot den nåværende Haugalandspakken og mot omkjøringsveien (FrP, SV, MDG og Rødt), de som er for både en videreføring av Haugalandspakken og omkjøringsveien (Ap, Høyre, KrF, Senterpartiet og Karmøylisten), og til slutt Venstre, som er mot omkjøringsveien med for en videreføring av Haugalandspakken. Velgerne har altså rikelig med valgmuligheter; men man kommer ikke utenom det faktum at stemmer man på et parti som ønsker omkjøringsveien, så stemmer man samtidig på et parti som også ønsker en videreføring av Haugalandspakken fra og med 2024. Det går med andre ord ikke an å få en «gratis» omkjøringsvei.

Frp, SV og Rødt har uttalt at de er mot en videreføring av dagens bompengeordning – at de går til valg på dette. MDG har på sin side sagt at de kommer til å stille strenge vilkår hvis de skal støtte en ny haugalandspakke etter valget – blant annet gjelder dette krav til at bompengene i hovedsak skal gå til opprusting av eksisterende veier, samt til å bedre forholdene for myke trafikanter, at det skal satses mer på kollektivtrafikk, og at natur og dyrka mark ikke skal bygges ned av nye veier.

Ap, Høyre, KrF, Senterpartiet, samt de uavhengige representantene som har startet Karmøylisten, har allerede stemt for at det skal jobbes fram en ny haugalandspakke/bompengepakke etter 2023. FrP og SV stemte mot forslaget, mens MDG og Rødt ikke er representerte i inneværende kommunestyre. Det blir likevel rikelige anledninger til omkamper i neste kommunestyreperiode hvis velgerne stemmer fram mer bompengekritiske partier!

Noen argumenter som blir trukket fram mot dagens bompengepakke er følgende:

  • Bompenger rammer usosialt siden prisen er den samme enten man er fattig eller rik.
  • Bompenger rammer geografisk urettferdig og tilfeldig etter hvor man bor; for eksempel kan noen kjøre både fram og tilbake til jobb og til sitt nærmeste handelssentrum uten å betale bompenger, mens andre må betale bompenger nærmest uansett hvor de skal.
  • Bilistene betaler allerede mye inn til staten i form av bilavgifter – derfor framstår bompenger som en urettferdig «tilleggsskatt» for bilister.
  • Flere prosjekter i Haugalandspakken bærer tilsynelatende preg av dårlig prosjektstyring – der flere av dem har medført forhøyede kostnader, sammenlignet med hva som ble antatt i starten av prosjektene.
  • Flere prosjekter i Haugalandspakken er også kontroversielle – her må særlig omkjøringsveien og den planlagte veien fra Eide til krysset mellom Fv. 47 og Helganesveien (flyplasskrysset) nevnes. Planleggingen av disse to prosjektene framstår som veldig politisk styrt, og kommer nok av at vegvesenet i sin tid lovte Karmøy kommune en ny hovedvei for at de skulle bli med i Haugalandspakken.
  • Haugalandspakken og Statens vegvesen synes i liten å grad å være interesserte i å dele detaljer rundt økonomien i bompengepakken, eller for så vidt andre opplysninger, med befolkningen (bare ta en titt på hjemmesiden til Haugalandspakken) – altså de som betaler for prosjektene.

Motstanderne av Haugalandspakken på Karmøy har nå startet en Facebook-gruppe som heter «Karmøy ut av Haugalandspakken!» Her kan karmøybuen diskutere bompenger, samt vise sin motstand mot dagens bompengepakke på Haugalandet.

Gunvar Mikkelsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags