Det går godt i Norge

Av
DEL

LeserbrevNorge er blant landene i verden med lavest ulikhet. Regjeringen vil fortsette å føre en politikk som bevarer et samfunn med høy levestandard og små forskjeller, og som gir muligheter for alle. Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning.

Norge er kåret til verdens beste land å bo i og er blant landene i verden med lavest inntektsulikhet. Vi har høy levestandard, høy tillit i befolkningen og godt utbygde offentlige velferdstjenester. Vi har bygget opp omfattende velferdsordninger som gir utdanning, helsetjenester og omsorg til alle. Både skattesystemet, overføringene og tjenester innen helse og utdanning er med å redusere ulikhet. Sammen bidrar de til å skape et samfunn med muligheter for alle, og utgjør den sosiale bærekraften i vårt velferdssamfunn.

Kjøpekraften har økt med rundt 80 prosent siden midten av 1980-tallet. Samtidig opplever vi også i Norge at ulikheten er høyere nå enn for 30 år siden, blant annet på grunn av globalisering og teknologiske endringer. Flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt enn tidligere. Regjeringen jobber målrettet på mange områder for å skape et samfunn med muligheter for alle.

Utdanning er den viktigste enkeltfaktoren som bidrar til varig utjevning av sosiale forskjeller fordi utdanning gir den enkelte valgfrihet og mulighet til inntektsgivende arbeid. Derfor er det bra at rekordmange nå fullfører videregående skole. For å gi barn en god start målretter vi ordninger som rimeligere barnehage og gratis kjernetid for dem med lav inntekt. Vi innfører også et fritidskort for barna mellom 6 og 18 år.

Regjeringen vil fortsette å føre en politikk for å bevare et samfunn med små forskjeller, der velstandsveksten kommer alle til gode, med muligheter for alle og der det er trygghet for velferd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags