«Det hainnle om å leve»

Av

Grete Müller

Listekandidat 38 Haugesund AP

Haugesund