Det står ikke så dårlig til med naturvernet i Karmøy

Av
DEL

LeserbrevLeser med stor undring leserinnlegget til Hein Berdinessen 13.12.2018, der han uttaler seg om at det står svært dårlig til med naturvernet i Karmøy.

Her vil vi påstå at Berdinessen har et utrolig snevert syn og er på veldig tynn is.

Det står nemlig ikke så verst til med naturvernet her på Karmøy i forhold til resten av landet.

Det viser seg nemlig at det fra høyeste hold blir sett på som unødvendig å sette i gang nasjonale handlingsplaner for verning.

Vi begynner med en artikkel av Tor Sandberg som skriver at planer for å redde arter i Norge uteblir.

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening opplyser at av 4438 rødlistede arter i Norge er det kun utarbeidet handlingsplaner for 13 av dem. Kun 4 av disse gjelder fugler!

Det innebærer at det fortsatt er 42 av de mest utsatte fugleartene som mangler en egen handlingsplan!

Slike handlingsplaner er et nødvendig virkemiddel for truede fugler, siden de ofte trues av mange ulike faktorer samtidig.

Så med over 2000 truede arter, hvorfor utarbeides ikke nye handlingsplaner snarest?

Heide i miljødirektoratet har kun et svar å komme med:

«Miljødirektoratets aktivitet er styrt av de styringssignal og prioriteringer de mottar fra Klima-og miljødepartementet. »

Når ikke vernetiltak blir satt i gang fra dette hold er det forundringsverdig.

Påvirkningsfaktorer i Norge kan i stor grad relateres til arealforandringer, fugler som flyr i vindusruter på grunn av gjenskinn av trær, trafoledninger, klimaendring og matmangel opplyser Eggen.

Vi vil heller fokusere på å berømme Karmøy kommune og veivesenet sin tankegang. De har allerede gått ut og lovet at alle hensyn til fugleliv og dyreliv samt. tilbakeføring av berørt mark/våtmark, oppretting av voller med mer er prioritert ved bygging av omkjøringsveien. Fugle- og friluftslivet får dermed de beste muligheter på austsida av veien.

Jeg mener alle som bor her ved den planlagte veitraseen kan gjøre en god jobb i å bevare naturen og mangfoldet i den flotte faunaen vår. Da nevnes blant andre tiltak som å skjære ned brake, bevare lyngen og tilrettelegge kraftlinjene slik at de ikke er til fare for hubroen og andre rødlistefugler.

Vi venter på svar fra eksperthold på hvor mange hekkende vipepar som er observert i traseen Vea- Ådland Sør, men det forundrer oss sterkt at verken Mikkelsen eller Berdinessen har klart å svare på dette ennå.

Oddgeir Gabrielsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags