En god kurs for Haugesundskolen!

Av
DEL

LeserbrevGjennom strategiplanen for Haugesundskolen har vi utformet et godt dokument som beskriver hvordan det skal arbeides i Haugesundskolen de neste fire årene. Deltakelse fra ansatte i skolen, administrasjonen i avdeling skole, organisasjonene, elevene, foreldrerepresentantene og oss politikere har sammen kommet fram til hva vi skal satse på. Prosessen inn mot ferdig dokument er i tråd med de overordnede prinsippene i de nye fagplanene. Medbestemmelse og demokrati er viktige elementer i overordnet del av læreplanen. Det føler vi er ivaretatt i planen. Til slutt ble denne planen enstemmig vedtatt i oppvekststyret der PP, H, MDG og AP er representert. Hva inneholder så denne planen?

Overordnet målsetting:
Sats for fremtiden er den overordnede headingen. Elevene skal oppleve livsmestring i et inkluderende, trygt, kreativt og utforskende miljø. Lærerne skal øke den kollektive kompetansen gjennom profesjonelle, lærende fellesskap. Dybdelæring står som et sentralt tema i Ludvigsenutvalget sine tanker om nye læreplaner. Å lære elevene å se sammenhenger i det de skal lære er sentralt. En ønsker færre kompetansemål og mer samarbeid på tvers av faggrensene. Svært mange elever i dagens skole ser fagene som fragmenterte enheter og klarer ikke å se at ting henger sammen. Å se slike sammenhenger fører til at elevene vil føle relevansen i læringen på en annen og bedre måte.

Praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning:
Elevene og lærerne trekker fram mer praktisk undervisning som viktig for å øke motivasjonen for elevene. De elevene jeg daglig snakker med er svært opptatt av dette. Alle fag kan gjøres mer praktiske og jeg håper flere kommer seg ut av klasserommene for å ta i bruk hele sanseapparatet i læringen. Noen skoler har kommet lenger enn andre på dette området. noen av disse skolene er knallgode og de skårer høyt på teoretiske områder.
Vi som har vært med å lage denne planen ønsker kort og godt at elevene skal bli bedre til å engasjere seg i egen læring og at de skal tilegne seg og anvende kunnskaper løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner (Strategiplanen).

Satsingsområder:
Gjennom økt satsing på realfag fra barnehage til skole ønsker vi at resultatene innen realfag skal bli bedre. Det samme sier vi om lesing. Vi er ikke fornøyde med leseresultatene til enkelte skoler og disse har blitt utfordret på nettopp dette. Vi vet at disse skolene er i gang med utviklingsarbeid for å forbedre resultatene sine.
Skoleeier følger opp alle skolene i dette kvalitetsarbeidet og vi forventer at skolene også lærer av hverandre.

IKT:
Arbeiderpartiet sammen med koalisjonen har bevilget 20 millioner kroner for at hver enkelt elev skal få hver sin digitale enhet. Ipad opp til 5 klasse og pc til resten. Dette er også et sosialt utjevningstiltak. Monitor skole viser til at ca. 15 til 20 % av elevene ikke har tilgang til egen digital enhet.
Det er også viktig å beherske digitale ferdigheter, det har vært en av de fem grunnleggende ferdighetene siden 2006. Ved at hver elev har hver sin digitale enhet gir også rom for mer variert undervisning og økt grad av differensiering.

Fagfornyelsen:
Dette er et overordnet arbeid for alle skoler i det kommende året. Den overordnede delen er ferdig og noe av dette skal inn i alle fag. det er bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.

Vi i Arbeiderpartiet synes denne planen er svært god og vi kommer til å følge den opp slik at den blir effektuert på en god måte. Det krever et målretta og systemretta arbeid i oppvekststyret og god budsjettoppfølging.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags