En region avhengig av innovasjon og nyskaping

Av
DEL

LeserbrevNyskapingsuka 2018 går av stabelen i hele regionen fra 29. oktober til 2. november. Som initiativtaker til den årlige Nyskapingsuka har Haugaland Vekst som mål å skape møteplasser for entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige, hvor man kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte kontakter. Nyskapingsuka blir arrangert i tett samarbeid med en rekke aktører som har til felles å jobbe for vekst og nyskaping i regionen vår, fra Sauda, Suldal og Etne i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør.

Grunnen til at vi gjøre dette, er for å tydeliggjøre hvor uhyre viktig nyskaping og innovasjon er for regionen. Vi bor i en veldig konkurranseutsatt del av landet, og er avhengige av nye arbeidsplasser og ny forretningsutvikling både i nye og etablerte bedrifter. Sammenlignet med både landsgjennomsnittet og andre regioner på størrelse med vår, har vi her på Haugalandet færre offentlige arbeidsplasser og et større innslag av industri. Dette gjør at regionen vår er veldig konjunkturutsatt, noe som har gitt flere lokale næringer tøffe utfordringer de siste årene.

Nye tider med nye utfordringer krever nye og bedre løsninger, og nød lærer heldigvis naken kvinne å spinne. When the going get’s tought, the tough get’s going. Det er i slike situasjoner man blir tvunget til å tenke nytt, effektivisere og arbeide frem nye løsninger. Og selv om det kan være aldri så tøft, så er det ofte i slike perioder at verden skyves fremover.

Og vi har på mange måter et innovativt næringsliv i vår region. Mange næringer har internasjonale kunder, og preges derfor av internasjonal konkurranse. De må forholde seg til tunge globale aktører, og snu seg raskt rundt for å være konkurransedyktige. Og med kunder som hele tiden har nye behov, er det avgjørende at man evner å reagere hurtig og komme opp med nye og gode løsninger. Her mener jeg regionen vår har en av sine aller største styrker. Innovasjon på Haugalandet er nemlig ikke bare noe som skjer hos Petter Smart’er i små gründerbedrifter, det skjer også jevnlig i mange etablerte bedrifter. Haugalendinger er selvgående do’ere. Dukker det opp en utfordring, så tas den ofte på strak arm. «Dette fikser vi!». Det er kick and run. For det er sånn det må være. Og det er en mentalitet vi skal være stolte av og ta vare på.

Haugaland Vekst er et regionalt verktøy som arbeider med å tilrettelegge for næringsutvikling, og eies av Rogaland fylkeskommune og kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Vårt generelle oppdrag er å være en regional mulighetsutvikler og tilrettelegge for viktige infrastrukturprosjekter innen vei, flyplass, internasjonal datafiber osv. til klyngesamarbeid, omdømme- og kompetansebygging samt lobbying mot sentrale beslutningsmiljøer. Dette gjør vi i tett samhandling med mange gode samarbeidspartnere både i og utenfor regionen.

Hvor viktig det er med utvikling og nyskaping, har vært ekstra tydelig i industrinæringene våre, og det er ikke bare lavkonjunkturer som har tvunget frem omstillinger. Strenge, nye internasjonale klimamål tvinger også frem nyskaping og innovasjon. Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC) på Haugalandet er et godt eksempel i så måte. For å skape økonomisk vekst og framtidsrettede grønne arbeidsplasser på Haugalandet, har de ti medlemskommunene våre tatt initiativ til et ambisiøst regionalt energi-program. I samarbeid med kompetansemiljøer som bla. Høgskulen på Vestlandet og nærmere 60 lokale næringsaktører, utvikles teknologi som kan fange opp spillenergien fra industrien og omdanne den til en grønn og kortreist ressurs. Miljøskadelig avfall fra én næring blir dermed en grønn energiressurs for andre næringer.

Energiprogrammet NCEC vil kunne føre til mye spennende knoppskyting, og er ment å sikre at regionen ligger i front utviklings- og kompetansemessig. Og kanskje kan vi bli enda flinkere til å tenke klyngebasert i regionen vår. Bergen har klart dette med sitt nye Media City, og har også etablert et imponerende maritimt klyngesamarbeid på Marineholmen, der særlig undervannsteknologi står sterkt. Slike klyngesamarbeid gjør imidlertid mye mer enn å sette regioner på kartet, de sørger for knoppskyting, synergier og symbiosemuligheter som næringslivet på Haugalandet kunne dratt mange fordeler av.

Heldigvis er gründerånden sterk på Haugalandet. Vi har mange kloke hoder med gode ideer – som i tillegg våger å satse for å sette ideene sine ut i livet. Innovasjon er krevende prosesser, og mange gründere møter på de samme utfordringene, da alt ikke kan løses med kick and run-innovasjon. Hvordan skaffe kapital, hvilke støtteordninger er relevante, hvordan utvikle eventuelle prototyper, hvordan prioritere riktig, hvordan bruke tiden mest effektivt, hvordan definere målgruppen og hvordan nå den, hvordan sørge for at kunden går fra interesse til bestilling – og mye mye mer. Og nettopp fordi de fleste gründere vil møte på mange av de samme problemstillingene, er det utrolig lærerikt å utveksle erfaringer. Ved å lære av hverandre, ender ikke alle opp med å gjøre de samme feilene.

Under Nyskapingsuka blir det rikelig anledning til å lære av andre gründere, og dele erfaringer med hverandre. I Silicon Valley sies det at investorer ikke tør satse på deg før du har en konkurs eller to på CV-en. Først da vet du hva du holder på med. Her hjemme er det tvert om forbundet med nederlag å ikke få det til på første forsøk. Derfor blir det spennende å høre kjente og dyktige næringslivsledere som Sigurd Aase, Margaret Hystad og Stein Lande fortelle åpent om sine største feilgrep, i av næringsforeningens arrangement. Under «Gründersamling i bobledress» får alle typer gründere en unik mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre i en annerledes og hyggelig utendørssetting rundt et bål i Sauda, og under vignetten «målTid» inviterer profilerte næringslivsledere med seg gründere og studenter hjem for nettverksbygging, erfaringsutveksling og god mat og drikke.

Gründere med bærekraftige ideer for fremtidens havnæring vil få høre om hvordan de kan få utvikle og teste dem ut i fasilitetene til Katapultsenteret Sustainable Energy på Stord, og mange vil kunne inspireres av å høre Aqua Knowledge på Frakkagjerd fortelle om sitt arbeid med å utvikle tekniske løsninger for oppdrettsanlegg til havs. Bengt Haugland i NorCable skal fortelle om hvordan han så muligheter når andre la ned, Jens Inge Eng vil snakke om etableringen av Captein Sig’s krabbeagn, Øivind Lindøe om driften av Matkanalen, mens selvoppnevnt serie-gründer Heming Welde Thorbjørnsen har mye å lære bort etter strikke-suksessen Trollkar. I tillegg er det mange andre spennende og relevante arrangementer rundt nyskaping og innovasjon.

Med Nyskapingsuka ønsker vi å inspirere til nytenking og initiativ, og løfte frem de som evner å skape og innovere. Haugaland Vekst har arrangert Skape Forum i flere år, men vi ønsket etter hvert å utvide dette til noe større, og inviterer derfor en rekke gode samarbeidspartnere fra vårt Gründerforum til å bidra med egne arrangementer under det som nå har blitt en fast nyskapingsuke hver høst. Det er mange gode krefter som støtter opp om nyskaping i regionen vår, både i offentlig og privat sektor, og det å kunne fokusere på initiativ, gründervirksomhet, forskning, utvikling og innovasjon i en hel uke, i hele regionen, er noe vi håper mange vil benytte seg av.

Haugaland Veksts samarbeidspartnere under Nyskapingsuka er Rogaland fylkeskommune, Skape, Validé, HVL, DNB, NAV, Næringshagen Rogaland Ressurssenter, Haugesund kommune, Gründerloftet, Sauda Vekst, Suldal Vekst, Ungt Entreprenørskap, Næringsforeningen Haugalandet, Fikse Næringsutvikling, Aqua Knowledge,! Konferansen og Innovation Lab.

I fjor var det over 900 deltakere på de forskjellige arrangementene, og vi håper at mange finner arrangementer de kan inspireres av også i år. Programmet favner bredt og retter seg mot alt fra studenter og gründere til næringslivsledere, politikere og investorer. Og absolutt alle er hjertelig velkomne! For mer informasjon om uka kan du se nærmere på www.nyskapingsuka.no.

Tormod Karlsen

adm.dir. Haugaland Vekst

Haugesund

Følg på: www.h-vekst.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags