Faktafeil i Berdinesen og Mikkelsens meningsinnlegg om bompenger

Av
DEL

LeserbrevI leserinnlegg publisert 27.02.19 tar Berdinesen og Mikkelsen for seg en del momenter der de påstår at «omkjøringsveien» mangler finansiering og har diskutabel nytteverdi.

Når det gjelder finansieringen så viser de til en artikkel i Haugesunds Avis fra juni 2015 – nesten 4 år gammel artikkel.

I sitt innlegg i Karmøynytt 30. jan. skriver ordfører Jarle Nilsen « Prosjektet er på det nærmeste fullfinansiert etter bl.a. bompengeinnkreving siden 2007» og under Statens vegvesen sin presentasjon i kommunestyret den 11. feb. svarte Thorkildsen fra SVV ganske klart JA på Endresens spørsmål om det er sånn at prosjektet er finansiert innfor nåværende Haugalandspakke uten vesentlig takstøkning.

Hva denne «snuoperasjon» skyldes skal jeg ikke spekulere i, men det normale er at nyeste tilgjengelige informasjon er den man benytter.

Så tar de for seg alle «overskridelsene» på noen fullførte prosjekter. Samme forfattere spurte i et innlegg i Haugesunds Avis den 29. januar «Hvorfor bruker ikke veiforkjemperne fakta i diskusjonen?».

I kommentarer i sosiale media har de kommet med uttalelser som « Ja, la oss sluke alt som kommer fra SVV rått».

I sitt innlegg tar det for seg data fra et leserinnlegg av Helge Thorheim fra 11. april 2016. Her gjør de vel samme feilen (sluker alt rått). Tabellen de tydeligvis har sine data fra inneholder 5 prosjekter og skal illustrere hvor store overskridelser det er på disse. Det ene er «omkjøringsveien, så hvis de har det med så er vel det litt feil i denne sammenheng ettersom det ikke er bygd.

For de øvrige er det klare feil og mangler. Det ene er oppgitt med 100 mill. kr for mye sluttkostnad.

Det er ikke tatt hensyn til endring i mva-regler for veianlegg som kom i 2015 (2 prosjekter ble påvirket av dette).

De har ikke tatt hensyn til standardøkning på vei pålagt av Vegdirektoratet som kom etter kostnadsanslag og påvirket slutt pris (gjelder ett av prosjektene).

De har heller ikke sjekket/justert for andre elementer i sluttpris som er forklarbare uten at de er overskridelser (som tillegg innført etter kostnadsanslag men ikke lagt inn i anslaget).

De har ikke indeksjustert kostnadsanslag fra det ble gjort til byggestart (som er helt normal for å måle ev. overskridelse).

Både endring i mva-regler og standardendring er allerede tatt hensyn til i forbindelse med nye kostnadsanslag for «omkjøringsveien».

Da Helge Thorheim skrev dette innlegget i 2016 så fant han jo fram de prosjektene som hadde størst «overskridelse». Men er dette representativt for alle prosjekter? Dersom man vil ha et mer korrekt bilde må jo alle prosjekter tas inn i regnestykket. Vil det da ble samme resultat?

Så å bruke dette som fakta for å anslå at kostnaden for «omkjøringsveien» «kan komme opp mot 1,5 mrd. kr» er både feilinformasjon, spekulativt og kan ikke betraktes som annet enn skremselspropaganda.

Vedrørende nytteverdi så registrerer jeg at nok en gang vil Mikkelsen og Berdinesen prøve å så tvil om SVV sin kompetanse på området, men jeg registrerer at de omsider tar SVV med blant fagetat da de nå ikke refererer til «samtlige fagetater» er mot, men skriver nå « Dette er noe alle andre fagetater har prøvd å forklare….»

Så jeg vil igjen henvise til Mikkelsen og Berdinesen sitt spørsmål jeg refererte til ovenfor – «Hvorfor bruker ikke veiforkjemperne fakta i diskusjonen?”.

Hva med å ta «sin egen medisin» og holde seg til fakta?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags