Folkets advokat kommer åkrabuen til unnsetning

Skisse fra Statens vegvesen av den planlagte omkjøringsveien på Karmøy.

Skisse fra Statens vegvesen av den planlagte omkjøringsveien på Karmøy. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kampen for omkjøringsveien begynner å ligne et smått absurd og komisk teaterstykke. Her er det altså Sivilombudsmannen, eller «folkets advokat», som skal redde åkrabuen fra sine egne politikeres overgrep mot eiendom og natur (hørte vi «kommunen som vil at du skal lykkes»?).

DEL

LeserbrevDEBATT: Sivilombudsmannen er for øvrig «oppnevnt av Stortinget og skal ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen», og han «undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen» (hentet fra hjemmesidene til Sivilombudsmannen).

Til tross for at Sivilombudsmannen tar klagen fra grunneiere og interesseorganisasjoner til følge, og kommer med nokså krass kritikk av Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak, så virker det ikke som at ordføreren lar seg affisere nevneverdig av dette. Det viktige er jo (som vanlig) å få denne veien bygget, slik at Åkrabyen kan utvikles for fremtiden – det er tydeligvis ikke så nøye om man bryter noen lover på veien. Det er tydeligvis heller ikke så nøye om denne veien går gjennom åkrabuens friluftslivsområder (særlig de som bor fra Grindhaug og nordover til Heia og Veasletta vil merke dette svært godt), landbrukseiendommer (det blir et «mareritt» for bøndene, all den tid mange av deres smale øst/vestgående teiger blir delt i to av omkjøringsveien) eller ødelegger naturen og leveområdene til nasjonalt trua arter som hubro, vipe, storspove og åkerrikse.

Faktum er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent kommunedelplanen Åkra sør-Veakrossen på feil grunnlag, det vil si at de har latt hensynet til kommunalt selvstyre i for stor grad trumfe hensynet til de nasjonale interessene innenfor natur og biologisk mangfold, og dermed ikke behandlet saken korrekt i henhold til naturmangfoldloven § 7. Sivilombudsmannen konkluderer altså med at departementets vurdering på knappe 12 linjer (uten at naturmangfoldloven ble nevnt med et ord!) ikke er tilstrekkelig til å oppfylle naturmangfoldloven § 7, og akkurat dét trenger man vel heller ikke besitte sivilombudsmannens eminente kompetanse for ganske tydelig selv å se at er tilfelle.

Da er det bare å smøre seg med tålmodighet og vente på et nytt vedtak fra departementet, som er ventet å komme i løpet av oktober. Mens vi venter på svaret, har vi imidlertid lyst til å utfordre ordføreren på fem punkter/spørsmål:

1. Er det slik at ordføreren ikke anerkjenner naturmangfoldloven, herunder de verdiene og interessene som denne loven fra 2009 er satt til å beskytte (en lov som bl.a. hans eget parti fikk utarbeidet under sin regjeringsperiode)?

2. Hva tenker ordføreren om at det er Sivilombudsmannen som her må beskytte åkrabuen (herunder åkrabuens natur, friluftslivsområder og landbruksjord) mot en plan som er vedtatt av kommunens politikere? Synes ordføreren at det er slik det skal være?

3. Vet ordføreren hvor mange bompenger som til nå har blitt brukt i planleggingen av prosjektet?

4. Hvilke kanaler ble egentlig brukt inn mot Jan Tore Sanner for å få departementet til å fatte et vedtak som består av en vurdering på 12 linjer? Dette lukter jo bestillingsvedtak, men hvem bestilte det egentlig? Denne delen av prosessen synes vi fortjener litt mer oppmerksomhet.

Kommunedelplanen hadde jo allerede vært til grundig vurdering på departementshold - hvorfor skulle den da egentlig vurderes på nytt? Synes ikke ordføreren at det var litt urovekkende og egentlig litt rart at et velbegrunnet «nei» fra Miljøverndepartementet i 2012 skulle bli erstattet med et nesten ubegrunnet «ja» fra Sanners departement? Og er det ikke egentlig litt ironisk at Sanners vedtak nå viser seg å ikke være godt nok begrunnet?

5. Hvorfor går man ikke allerede nå løs på de ikke-kontroversielle oppgavene som kan løse mange trafikale utfordringer på Åkra? Dette er tiltak som kan og bør gjøres uavhengig om man bygger en omkjøringsvei eller ikke: a) Rundkjøring i Veakrossen, b) forlengelse av Engveien, c) knytte sammen Grindhaug, Tjøsvoll øst og Sevland (om man vil kanalisere trafikk bort fra sentrum), d) utbedre den omkjøringsveien som allerede finnes (fv 511, Austre Karmøyveg), e) etablere flere avkjørselsfiler (for å unngå stans i trafikken når biler skal krysse motgående kjørefelt), og til slutt, f) etablere en omkjøringsvei i Åkra sentrum (Klæhaugveien) uten trafikklys (men med rundkjøringer ved Elkjøp og ved Opelbygget), slik at man kan gjøre Åkrakrossen om til et attraktivt område uten gjennomgangstrafikk.

Vi imøteser ordførerens svar, så blir vi forhåpentligvis litt klokere alle sammen.

Mvh

Gunvar Mikkelsen, Agnar Didriksen og Per Magnus Haugen Presthammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags