Frivilligsentral i Haugesund består - og mer penger til frivilligheten

Av
DEL

LeserbrevFrivilligsentralen i Haugesund er bekymret for å bli lagt ned. Det er ikke det som er planen. Da saken var opp til behandling i bystyret i forbindelse med «Plan for samhandling mellom frivillig sektor og Helse, omsorg og sosiale tjenester» ble det vedtatt en plan som sier at Frivilligsentralen skal være kommunalt drevet, slik som svært mange andre kommuner også gjør. Men det står også noe mer spennende i vedtaket som ble gjort:

«Bystyret vedtar å opprette frivilligkoordinator. Frivilligkoordinator gis mandat til å vurdere fremtidig drift av frivilligsentral sammen med frivillig sektor.»

Den kommunale innsatsen for frivillighet og Frivilligsentralen blir altså styrket av bystyrets vedtak. Vi har vedtatt å bruke flere ressurser. Ikke mindre. Jeg forstår at de som nå driver Frivilligsentralen reagerer om det var riktig at Frivilligsentralen skal legges ned. Men det er altså ikke det som er planen. Vi snakker om kommunal drift, men hvilken modell og hvordan dette skal gjøres skal altså kommunedirektøren redegjøre for etterhvert. Jeg forstår at man er bekymret for framtiden for det som driftes nå. Endringer er som regel krevende. Men jeg ber om at det blir lagt merke til at dette skal reorganisere under ledelse av en ny funksjon i kommunen, en frivilligkoordinator, som igjen skal gjøre vurderingen sammen med «frivillig sektor». Frivilligsentral og den nye funksjonen frivilligkoordinator skal altså styrke frivilligheten, ikke svekke den! Disse funksjonene skal være til stimulans og hjelp for både frivillige organisasjoner og for frivillige. Da er det klare målsettinger om at også frivilligheten i Haugesund skal kunne jobbe enda bedre sammen og at vi i fellesskap skal bruke ressursene våre rett og godt.

Regjeringen sier dette i sin innledning om Frivilligsentraler:

«Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.»

Frivilligsentral som ble opprettet som en funksjon tidlig på 90-tallet er altså ikke et tilskudd til foreninger og organisasjoner til en generell drift. Derfor må man ikke oppfatte hverken kommunen eller regjeringen dit hen at man tar fra frivilligheten og organisasjoner ressursene ved å flytte forvaltningen til kommunene. Men det handler i stor grad om hvordan man best kan gi flest mulige organisasjoner og frivillige på kryss og tvers av byens organisasjonsliv best mulig hjelp til å hjelpe og støtte de som trenger vår tjeneste. Alle organisasjoner, idrettsklubber, menigheter, velforeninger og andre driver på mange måter «frivilligsentraler». Saken nå handler om hvordan vi ska organisere det koordinerende ledd med fellesfunksjoner?

I 2012 publiserte ISF en forskningsrapport om Frivilligsentralen «Frivillighetssentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator»

Frivillig Norge(frivillignorge.no) kommenterte da denne sånn:

«Frivillighetssentralenes plass i rommet mellom staten og sivilsamfunnet er utydelig og flytende, slår ny forskningsrapport fast. Frivillighet Norge mener de mange hundre sentralene har et stort uutnyttet potensial som lokale kraftsentre for frivillighet.»

Derfor vil det være naturlig også at vi etter 28 års drift også kan se på ordningen her i Haugesund.

De sier også videre:

«Frivillighet Norge oppfatter at rapporten bekrefter at det er behov for at staten, kommunene og frivilligheten i fellesskap drøfter hvilken rolle frivillighetssentralene skal ha og hvordan de bør videreutvikles. De mange hundre frivillighetssentralene rundt om i landet har et stort uutnyttet potensial som kraftsenter for utvikling av frivilligheten i nærmiljøene.»

Når vi nå vil styrke frivilligheten og Frivilligsentral ønsker jeg at vi skal kunne få til koordinering av ulike frivillige organisasjoners aktiviteter, bistå organisasjonene med å rekruttere frivillige og medlemmer, tilby møtelokaler, kontorplass, veiledning om regnskapsføring og søknadsskriving til de lokale frivillige organisasjonene som har behov for det.

Uansett er anliggende til flertallet i Haugesund bystyre at vi nå skal få en kommune som satser på og anerkjenner frivilligheten og at kommunen også selv i sin struktur skal utfordre seg selv på å kunne jobbe på lavterskelnivå med tjenester som byens borgere fortjener.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags