Gang- og sykkelstiprosjektet i Vormedalsvegen.

Av
DEL

LeserbrevHer tar jeg for meg mine egne betraktninger av prosjektet slik jeg ser det:

* Prosjektet er arealmessig sterkt overdimensjonert.
* Arbeidsfolkene i Vassbakk & Stol A/S antyder til dels store mangler/feil i planer for prosjektet inkl. tegninger. Her må byggherren Karmøy kommune, konsulentfirma Cowi og Statens vegvesen dele ansvaret. Nevnes kan bl.a. flere åpenbare tabber med nye og kompliserte utkjørsler fra eiendommene, endringer av bakkenivåer i terrenget, grunnforhold, m.m. Slike «overraskelser» pleier som regel å være veldig dyre og blir fakturert som tilleggskostnader!
* Til og med vi amatører rister på hodet av noen utkjørsel-løsninger som kan betegnes som «bånn i bøtta». Her har altså noen tenkt og tegnet helt feil. Opp i dagen finnes bedre og rimeligere alternativ og med mindre drastiske inngrep på eiendommene. Når representant fra Statens vegvesen ble konfrontert av beboere med tidligere kommunale tegninger som viste en fornuftig utkjørsel-løsning, så svarte han at «dette våger jeg ikke å ta opp fordi det er så vanskelig å snakke med folk i kommunen» (!). På 80-tallet var kommunen veldig opptatt av å redusere antall utkjørsler til fylkesveien og folk i teknisk etat tegnet flere gode forslag som dessverre ble liggende i skuffen. Det var den gang det ikke var behov for konsulenter. Vi som bor langs denne strekningen i Vormedalsvegen har med vårt amatør-øye observert også andre vanskeligheter som entreprenøren sliter med.
* Kommunens behov for nye kloakk/avløp/vannledninger etc. er helt nødvendig og bestrides ikke. Gamle synder og i årtier stadige utsettelser av dette arbeidet fra kommunens side måtte endelig løses på et vis. Begge sider av hele Karmsundets lengde var og fortsatt er «matet» med kloakk-gørr og forurensning slik det alltid har vært. Nå fikk Karmøy kommune mulighet å gjøre noe med det takket være koblingen til Haugesund. Det er viktig å ha venner!
* Å koble sammen utbyggingen av kloakk og gang/sykkelstien er fornuftig bare hvis det er økonomisk forsvarlig! Omfanget av et slik prosjekt er stort og da er kostnadsberegning/budsjett/økonomikontroll av enorm betydning. Dessverre – men ikke overraskende – har vi fått signaler og hørt rykter om at hele prosjektet sprekker økonomisk. Per i dag er det ikke penger til å fullføre prosjektet og dermed er det stopp ved Extra-butikken på Moksheim. Bare ca. en tredjedel av prosjektets lengde blir da noenlunde fullført.
* Det store arealforbruket i forholdet mellom oppgave kloakk og oppgave sykkelstien er helt galt. ⅓ til kloakk og ⅔ til gang/sykkel + felt med grass-bed !!!
* For ca. 2–3 år siden hadde kommunepolitikere i Karmøy kommunestyre anledning til å velge mellom en vanlig standard gang- og sykkelsti og en såkalt «høy standardløsning». De valgte det siste, – spørsmålet er hvorfor? Bare en kommunestyrerepresentant (Borg) innså galskapen og stemte for standardløsningen.
* Kommunepolitikere burde først reist på en liten studietur til våre naboland eller til Tyskland/Nederland for å se hvordan tingene kan gjøres på en fornuftig og enkel måte, og med en god resultat for både gående, syklende, boende og kommunens lommebok. Dette har de fleste av oss vanlige folk observert og til og med prøvesyklet på våre reiser. Vanskeligere er det ikke. Det enkle fungerer som oftest best!
* Har kommunestyrerepresentanter vært på stedet og besiktiget hele traseen fra Norheim til Vormedal – og tilbake? (Du ser nemlig ofte helt nye ting når du tar samme veien tilbake). Da ville de ha sett (akkurat som vi andre har sett) at dette er drastiske inngrep (overgrep) på private eiendommer (hus og hager) og som berører manges privatliv, trivsel og helse i lang tid fremover.
* Ved slike prosjekter er våre politikere forpliktet til å ta størst mulig hensyn til berørte innbyggere/eiendomseiere. Når det foreligger flere alternativer så bør de alltid velge det som gjør minst skade og er til minst ulempe for folk. Unødvendig rasering av privateiendom bør erstattes til markedspris og i tillegg bør være straffbart.
* Dessverre er vi vitne til både manglende forståelse hos våre kommunepolitikere. «Ringeklokkene» bør ringe hos de fleste før en beslutning som berører så mange blir tatt. Er våre folkevalgte i stand til å vurdere konsekvenser av deres beslutninger og hvor mye blir berørte innbyggere skadelidende av slike feilvurderinger?
* Er det kanskje på sin plass å hevde at her ser vi et eksempel på udugelighet, arroganse og behov for politisk selvrealisering i det forrige kommunestyre i Karmøy? Er det blitt bedre i kommunestyret i dag?
* Kan dette være enda et eksempel på den etter hvert alt for merkbare trenden i vårt land: «Gøy å gjøre det du ikke kan»! Eksempler er dessverre mange.
* Så gjenstår å konstatere at fordelingen (pulveriseringen) av ansvaret i dette prosjektet er åpenbar. Det er Karmøy kommune som er byggherre, Statens vegvesen representerer «Sykkelbyen» (?) som står for deler av finansieringen sykkel/gangsti. Fylkeskommunen har 1.1.2020 overtatt ansvaret for alle fylkesveier fra Statens vegvesen, med de overgangsproblemer dette medfører for mange av prosjektene som er i gang eller skal settes i gang og er nå kraftig forsinket (eks. Karmsundsgata).
* Til slutt et godt råd til beboere i Salhusvegen (Haugesund kommune): Følg med hva som skjer i sykkelsti-saken hos dere og hvor mye det kommer til å berøre akkurat deg og din eiendom! Vær forberedt på det verste, reager, protester og skriv klager før det blir for seint. Foreløpig er dere heldige fordi det ikke er penger i kommunekassen eller Haugalandspakken, – men du vet aldri når «noen» millioner plutselig dukker opp ut av madrassen, – eller overføres fra en annen kommunesektor ...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags