Har FrP og SV lik EU/EØS-kritikk?

Heming Olaussen, SV

Heming Olaussen, SV Foto:

Av
DEL

LeserbrevI en leder i Haugesunds Avis 2.5. hevdes det at SV sliter med å distansere seg fra et EU-kritisk FrP. Svaret er: Overhodet ikke! Det er vesensforskjell på SVs konsekvente nei til EU og EØS fra 1991 til i dag, og FrPs nyoppdagede EU/EØS-kritikk.

Kort sagt kan en si at SVs EU/EØS-kritikk er rød. FrPs er brun. Hvis noen ikke ser forskjellen, er de enten fargeblinde, eller prøver å røre de to standpunktene sammen til grums.

SVs EU- og EØS-motstand baserer seg på en analyse av hva EU er. Ifølge deres egen traktat – Lisboatraktaten – skal EU basere seg på markedsliberalismen. Det er fri konkurranse som gjelder, basert på «fri» bevegelse av varer, kapital, tjenester og arbeidskraft. Markedets interesser har forrang. Vi har sett et stort antall eksempler som viser hvor galt dette bærer, og som SV har heftig kritisert: Vikarbyrådirektivet, som SV tok ut dissens mot i regjering, som åpna slusene for løsarbeidersamfunnet. EUs 3. postdirektiv, som Aps landsmøte i 2010 fikk stoppet, sammen med SV og SV, men som Solberg-regjeringa godtok som noe av det første de gjorde i 2013 – og som har bidratt sterkt til den postraseringa vi ser i dag. ACER – EUs energibyrå – som splitta AP i to, og som gir EU kontroll over norsk energipolitikk. EUs 4. jernbanepakke, som Aps ledelse sammen med SV ønsker å bruke veto mot for første gang, fordi den vil gi en irreversibel privatisering av jernbanen.

EØS er import av høyrepolitikk. FrP er naturlig nok for alt dette, da de er for markedsliberalismen. FrP har i de seks årene de har sittet aldri tatt ut dissens mot noe EU-direktiv. Derimot har de – talende nok – tatt ut en eneste dissens; Mot FNs migrasjonsavtale.

FrPs såkalte «EU-motstand» handler først og fremst om fremmedfiendtlighet. Det inngår i FrPs generelle aversjon mot flyktninger og asylsøkere, men utvides til også å handle om EØS-arbeidere fra Øst-Europa. FrP har ikke et kritisk ord mot de arbeidsgiverne som tjener de store pengene på import av billig arbeidskraft, på sosial dumping og på arbeidslivskriminalitet. Det er den lille mann (eller arbeider) som pekes ut som en trussel fra partiet for «folk flest». SV ser det altså diametralt motsatt. Vi ønsker folk velkommen til å jobbe i Norge, men da på norske vilkår: Norsk lønn, betaling av skatt og avgifter, gjennomsiktige kontraktsforhold, anstendige bo- og levevilkår.

Dette er kjernen i ulikhetene mellom SV og FrP. Når SV konsekvent har gått mot EUs overnasjonalitet og for norsk sjølråderett, så er det for fritt å kunne bekjempe markedsliberalismen. Vi arbeider for å erstatte EØS-avtalen med en tosidig handelsavtale som ivaretar norske eksportinteresser, men som tar demokratiet tilbake fra EUs overstyring av Stortinget og norske kommunestyrer. Vi bekjemper alle former for rasisme og diskriminering, og står opp for fagbevegelsen og et seriøst arbeidsliv. SV og FrP er politiske motstandere – også når det gjelder EU og EØS.

Heming Olaussen

Leder av SVs EU/EØS-utvalg. Tidl. leder av Nei til EU (2004-14)

Re i Vestfold

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags