Haugesund Venstre vil ha fleksibel skolestart

Tilpasset: Barn har krav på en opplæring som er tilpasset egne forutsetninger og ferdigheter og bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det, mener Haugesund Venstre. Dette er et bilde fra skolestarten på Lillesund i 2014. arkivfoto: harald nordbakken

Tilpasset: Barn har krav på en opplæring som er tilpasset egne forutsetninger og ferdigheter og bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det, mener Haugesund Venstre. Dette er et bilde fra skolestarten på Lillesund i 2014. arkivfoto: harald nordbakken

Av
DEL

MeningerHaugesund Venstre mener skolestarten for seksåringer bør bli mer fleksibel. Barn har krav på en opplæring som er tilpasset egne forutsetninger og ferdigheter og bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det.

Ved skolestart kan det være så mye som ett år i aldersforskjell mellom de eldste barna som er født i januar og de yngste som er født i desember. PIRLS-undersøkelsen viser at store nivåforskjeller i lesing mellom jenter født tidlig og gutter født sent samme år. De eldste barna gjør det bedre enn de yngste, og jentene gjør det bedre enn gutter. Gutter født sent på året kommer dårligst ut.

Foreldre som ønsker utsatt eller framskutt skolestart for sitt barn, sender søknad til kommunen, som tar en beslutning basert på en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Kun 0,6 prosent av de norske elevene får imidlertid utsatt skolestart et år, mens den tilsvarende andelen i Danmark er nærmere ti prosent.

Haugesund Venstre mener den norske praksisen er for streng, og at vi må se nærmere på hvordan foreldrenes søknader behandles.

Man bør også vurdere å inkludere barnehagen som følger barna tett i vurderingen av om barnet anses skolemoden.

Den strenge praksisen knyttet til utsatt skolestart forsterkes ved at det blir vanskeligere å utsette skolestart når det ikke er noen andre barn man kjenner som gjør det samme.

Ved en mer liberal praksis ville det være enklere for noen elever å vente et år før de begynner, fordi det gjerne er andre barn i samme barnehage som gjør det samme.

Systematiske forskjeller i ferdigheter ut fra både kjønn og alder, gjør at det er nødvendig å vurdere om skolestarten bør bli mer fleksibel for alle.

Haugesund Venstre mener det er behov for å se nærmere på om det fortsatt må være slik at alle elever må starte på skolen til samme tid, eller om man kunne hatt en større grad av fleksibilitet slik vi ser i barnehagene.

Haugesund Venstre mener kommunene bør få mulighet til å gjennomføre forsøk med ulike modeller for fleksibel skolestart.

Kommunene bør utarbeide modellene i et samarbeid mellom skole, barnehage og foreldre, for å sikre at man svarer på de utfordringene man har lokalt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags