Haugesund viser vei

Av
DEL

LeserbrevIfølge en undersøkelse gjort av Nationen, har Statens vegvesen hvert år i ti år bygget ned langt mer dyrket jord til veiformål enn planlagt. Dette på tross av at Nasjonal transportplan (NTP) har vært tydelige på at jordvern skal få stor plass i vegvesenets arbeid – «Ved nye investeringsprosjekter bør jordvern vektlegges ved valg av trasé», skriver NTP.

Grunnen til fokuset på jordvern er at Norge har lite jordbruksareal (kun tre prosent av Norges landareal er dyrket mark), at det tar hundrevis av år å danne god matjord, og at matjord derfor i praksis er en ikke-fornybar ressurs.
Skal vi sikre matproduksjonen i Norge, må vi ha et sterkere jordvern, og vi må utnytte tilgjengelige jordbruksarealer bedre enn det vi gjør i dag.

Regjeringen skal ha ros for å ta tak i problemet. Den er nå tydelig på at boligutbygging, industriutvikling og nye veier må vektes lavere opp mot jordvern enn før, fordi presset på jordressursene er større enn noen gang. Regjeringen sier også tydelig fra at det er kommunenes ansvar å ivareta nasjonale og regionale jordvernhensyn i sin arealforvaltning.

I en lederkommentar som omhandler jordvern, spør VG (15. september) om «hvor tydelig det må sies» til Statens vegvesen og kommunene at dyrket mark skal bevares. Vegvesenet og kommuner har åpenbart ikke brydd seg nok med bevaring, i og med at det er ødelagt flere hundre dekar matjord mer enn det som har vært den nasjonale målsettingen.

Det er derfor gledelig å lese i Haugesunds Avis 19. september at det nye politiske styret i Haugesund skal skrote omfattende boligplaner på Fagerheim for å verne matjorda som ligger der. I tillegg vil politikerne skrote planen om ny motorvei i Karmsundgata, fordi de vil at biltrafikken i byen skal reduseres, og ikke økes.

I Haugesund får man altså fremsynte politikere som tar nasjonale signaler på alvor, som innser at jordvern og naturvern er blant vår tids viktigste saker, og som gjør noe konkret med det.

I Karmøys planer legges det opp til det stikk motsatte. Der er det tenkt at store områder med matjord skal ødelegges for veitraseer det ikke er trafikkgrunnlag for å bygge, på basis av det som ifølge Fylkesmannen i Rogaland er en manglende reell avveiing av de samfunnsmessige behovene for traseene opp mot ulempene for naturmangfoldet, jordvern, friluftsliv og landskap.

I Karmøys planer legges det også opp til at biltrafikken på øya skal økes, og ikke reduseres. Karmøy går baklengs inn i fremtiden.

Haugesund viser vei når det gjelder kommunal arealforvaltning. Karmøy må se til Haugesund.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags