Hva skal vi med lokaldemokrati og lokal miljøforvaltning?

Av
DEL

LeserbrevDet er oppsiktsvekkende når NHOs leder mener at lokale forvaltningsorganer må overstyres. De regionale og lokale miljøavdelinger har som sin viktigste oppgave å avveie hensyn til miljø og friluftsliv opp mot ønsker om båndlegging av arealer til andre formål. I mange av de store vindkraftsakene i vårt fylke har disse instansene vært kritiske til mange sider ved den faglige vurdering og konsesjonspraksis hos NVE. Tross stor motstand har prosjektene fått konsesjon. Nå er signalene enda tydeligere. NHO ber staten overstyre de lokale og regionale forvaltningsorganer. Det hersker stor faglig uenighet om hvor stort behovet for energi i Norge vil bli i årene som kommer. Det er også sterke fagmiljøer og fagpersoner som klart sier at vårt kraftbehov og behov for fornybar energi vil kunne dekkes helt uten satsing på vindkraft. Men ingenting nytter mot den virkelighetsforståelse og manglende respekt for verdien av urørt natur som vindkrafttilhengere representerer. Det begynnende folkeopprør mot vindkraft må forsterkes. Ved neste stortingsvalg bør dette bli en av hovedsakene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags