Det har nettopp blitt gjennomført et skolevalg i hele landet og Liberalistene har for første gang deltatt og gjennomført et bra valg! 4 % blant skoleelevene i Rogaland er bra fra et parti uten erfarne ungdomspolitikere.

Resultatet i skolevalget er noe bedre enn meningsmålinger på TV2 som nylig ble målt til 1,2 %. Vi tror også at den voksne delen av befolkningen vil velge vår politikk. Hvis de får høre om oss. Vi er det eneste partiet som vil redusere det offentlige forbruket vesentlig fra dagens nivå. Det er mange som mener at staten har blitt for stor og allmektig. Liberalistene har politikk for å løse den utfordringen med mye makt på få hender. Vi ønsker å finne tilbake til røttene til den liberalistiske Grunnloven av 1814. Det høres gammeldags ut, men det fungerer. Frihet, likhet, brorskap fungerer mye bedre enn nytalene om kvalitetsreformer, dialog, spleiselag og robusthet.

Hva er det Liberalistene ønsker å gjennomføre? Vi ønsker at eiendomsrett igjen skal bli «hellig». I dag har politikere på Stortinget bestemt at du ikke eier hva du produserer med din egen kropp. Du eier heller ikke hva du har kjøpt med dine egne penger. De lærde strides om hvor mye skatt og avgifter vi totalt betaler her på berget, men at det er mellom 60-70%  for de aller fleste et sted er vi trygge på. Når 100 % det produseres eies av andre, da er man en slave. Hva er vi når det er 70 %? Man kan saktens undres. Dette her ønsker vi i Liberalistene å få en ende på.

Vi har noen mål for neste stortingsperiode. Liberalistene ønsker å sette ned skatter og avgifter. Ikke bare bitte litt som Venstre, KrF, Høyre og Frp. Vi ønsker å gjøre det gratis å arbeide. Arbeidsgiveravgiften må fjernes, og det er noe vi vil jobbe for i neste stortingsperiode. Vi ønsker lavere inntektsskatt. 10 % lavere skatt. Det er ganske sikkert at det vil føre til vekst i antall lønnsomme arbeidsplasser. Lavere skatt på inntekter vil gi familier og bedrifter bedre råd og stagge veksten i det offentlige.

Liberalistene ønsker å endre dagens velferdsinnvandring, og heller åpne for innvandrere som vil stå på egne bein og jobbe. Å ha dagenes system med åpen lommebok-systemet er dyrt for alle de enkeltindividene som må betale mer skatt for å forsørge dem. Vi er det eneste partier som ser på incentivene for å komme til landet vårt.

Det er på tide å ende skole og helsemonopolet. Vi ønsker å ta makten fra politikere og byråkrater i skole og helsesektoren, og gi det til enkeltmennesket. Hvorfor skal ikke folk kunne få velge lege og sykehusbehandling? Hvorfor kan ikke foreldre velge utdannelse som passer for sine barn? Hvorfor skal ikke lærere kunne drive med undervisning uten å bruke tiden på alt mulig annet som byråkrater og politikere synes er viktig. Vi ønsker mer frihet på disse to områdene. At elever vil få et bedre tilbud uten bøker tykker enn bibelen med reguleringer er noe vi tror på.

En del sier hvorfor stemme på oss siden vi er små? En slik stemme er bortkastet påstår de. Det stemmer ikke. En stemme blant 35.000 har mye mer å si enn en stemme blant 600.000 som det er i store partier. Og det trenges kanskje bare noen få tusen stemmer til for å få en representant til Oslo. Selv om ikke det lykkes i år med å få inn en representant kan selv en mus klarer å skremme en elefant. I dette maratonen vil en stemme nå gi folkebevegelse en plattform foran de kommende politiske kampene som vil komme. Stem for noe som nytter. Stem Liberalistene