Individets frihet settes foran samfunnets behov for sikkerhet

Av
DEL

LeserbrevOmsider kom helseminister Bent Høie på banen og besvarte spørsmålene fra Haugesunds Avis vedr. økende begrensninger i muligheten til å bruke tvang i psykisk helsevern. Svarene kan i beste fall betegnes som politisk svada.

Haugesunds Avis har gjort en prisverdig innsats for å få frem alle sider av øksedrapet i Haugesund. Lenge satt avisen fast i en kritikk av at Fylkeslegen ikke hadde opprettet tilsynssak mot Helse Fonna. Først etter at fylkeslege Helga Arianson hang bjella på katten i et innlegg i avisen, har også avisen endret fokus.

Helga Arianson har over tre tiår bak seg som Fylkeslege i Hordaland. Hun er en av de mest erfarne og kompetente fylkeslegene i landet. Hun er statens representant i tilsynet med helsetjenestene og plikter i utgangspunktet å være lojal mot lover og forskrifter. Når hun likevel nå velger å gå offentlig ut med kritikk av statens regler for bruk av tvang i psykisk helsevern, da bør vi lytte.

Det er et faktum at det kom forskriftsendringer i 2017 som har gjort det langt vanskeligere å opprettholde tvang overfor de sykeste. Det som da ble nytt, var at man skal vurdere samtykkekompetanse. Selv om en person har en kronisk psykose med tilleggskriterier oppfylt, kan man nå likevel ikke opprettholde tvang om pasienten vurderes å være samtykkekompetent. Kun ved umiddelbare fare for andre, i praksis innen ett døgn, kan man fravike fra dette og opprettholde tvang. Både fagfolk og pårørende advarte sterkt mot denne endringen, fordi man fryktet at den ville føre til mer vold begått av alvorlig syke personer.

Til tross for disse advarslene har regjeringen ikke bare opprettholdt endringene, de har også nå foreslått ytterligere innskrenkninger i muligheten til å bruke tvang i psykisk helsevern, i et forslag som nylig har vørt på høring. Antagelig passer det godt inn i høyreliberal politikk å sette individets frihet foran alle andre hensyn, også når det gjelder bruk av tvang for å beskytte samfunnet.

Det er på høy tid at det politiske ansvaret for denne utviklingen blir synliggjort. Å si at man satser på psykisk helsevern når man samtidig fjerner helsepersonellets mulighet til å gi hjelp til de sykeste, er ikke lenger holdbart. Det er på tide at også samfunnets behov for beskyttelse blir styrende for regjeringens politikk.

I den aktuelle saken bør det også være et stort tankekors at påtalemyndigheten la bort alvorlige saker da det viste seg at gjerningspersonen var utilregnelig. I den grad det har vært forsømmelser i denne konkrete saken, må det være dette som kan gi grunnlag for kritikk. Det bør også ansvarlige myndigheter ta fatt i.

Jeg håper Haugesunds Avis vil følge opp sitt prisverdige arbeid med å utfordre de ansvarlige til å skape et tryggere samfunn. De politiske myndigheter må kunne gi bedre svar enn det som til nå er gitt. Hvis ikke, bør de skiftes ut ved valget i 2021.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags