Ingen cruiseskip – strålende!

Av
DEL

LeserbrevMandag 27. mai hadde Haugesunds Avis oppslag på førstesida om cruiseskip som «droppet Haugalandet». Og inne i avisa var det en side der den ene etter den andre beklaget og fortalte om hvor mye de hadde gledet seg til tolv busslass med cruiseturister rundt på vegene, bl.a. i Skudeneshavn.

Vi er mange som lenge har undret oss over at Haugesunds Avis, politikere og andre ikke setter spørsmålstegn ved cruisetrafikken.

Dette er jo forurensingsmonstre!

Det er et utall undersøkelser og reportasjer i aviser som redegjør for den enorme forurensingen fra cruiseskip.

Det er på den bakgrunn paradoksalt og nærmest uforståelig, at det er store debatter i hele landet om forurensing fra biler og det blir etablert bomringer m.m. for å redusere bilbruk i byene og det gis svære subsidier til elbiler.

Så presterer Haugesunds Avis og folk i turistnæringen å nærmst feire at det kommer cruiseskip til byen – skip som forurenser like mye som tusenvis av biler mens de ligger i havn en dag!

Og det er undesøkelser som viser at disse folka som fraktes rundt i busser, og også forurenser slik i tillegg, legger igjen minimalt med penger.

Dette er ikke bærekraftig turisme!

Disse forurensingsmonstrene burde ikke få anløpe norske havner og fjorder før de er forurensingsfrie – eller som et absolutt minimum, at de ikke får komme til havner der det ikke er landstrøm.

Jorda står overfor enorme utfordringer med klimakrise og naturkrise. Vi har med god grunn og på bakgrunn av krisene verden står overfor fått nye ord som flyskam.

Unge går til gatene i titusenvis over hele verden, også i Norge og også i Haugesund, fordi de er redde for framtida si og kan ikke se at vi voksne og politikerne bryr seg om klima- og miljøutfordringene.

Denne groteske forurensingen fra cruiseskip er ett godt eksempel på hva de unge er redde for. Her kan en gjerne både snakke om flyskam (de fleste fraktes med fly til skipene) og cruiseskam og skam for folk i turistnæringen som bare tenker og uteukkende tenker penger, og små penger attpå.

Det er ikke til å undres over at de unge er redde!

Egentlig burde unge og gamle som bryr seg om miljø og framtida for de unge, for våre barn og barnebarn, møtt disse skipene med plakater og demonstrasjoner for å vise at de er uønsket på grunn av klima og miljø - og fulgt dem i gatene og møtt dem i Skudeneshavn. Da ville vi forhåpentlig få flere skip som reiser forbi Haugesund – og politikerne i Haugesund og på Haugalandet kan få tid til å ta ansvar og vedta at disse skipene er uønsket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags