Innvandrerbutikken på hjørnet

Av
DEL

LeserbrevI lokale valg fremmer de politiske partiene ulike syn på skole, kulturhus, omsorgsplasser, næringstomter, miljø, tiltak mot rus og kriminalitet. Å finne «riktige» løsninger på dette er viktig. Viktigere er det imidlertid at partiene har god politikk på tema som globalisering, klima og innvandring. Dette er synspunkter på innvandring.

Oppmerksomheten er i all for stor grad rettet mot innvandrere som er kriminelle gjengangere. Innvandrerbegrepet favner så mange flere enn bare dem. Denne oppmerksomheten gjør imidlertid at innvandrerdebatten blir for problematisert. Det kommer ulike grupper innvandrere – ikke bare flyktninger, men også arbeidsmigranter og familiegjenforente personer. Noen har kun grunnleggende skolegang og knapt nok det, mens andre har høyere universitetsutdanning. Noen har drevet egen virksomhet tidligere, mens andre ikke har noen erfaring på området.

Ifølge forsker Mai Camilla Munkejord (opprinnelig Karmøybu) er det et økende antall innvandrere som starter bedrifter i distriktene både i Norge og i Europa for øvrig. Innvandrere starter ikke bare den typiske innvandrerbutikken på hjørnet. Flere bidrar i dag til steds- og næringsutvikling. Mange har store og internasjonale nettverk – som i en del tilfeller skaper muligheter for flyt av penger, kompetanse, ideer, men også konkrete varer og tjenester over landegrensene. Dette skaper arbeidsplasser og verdiskapning både økonomisk og av mer sosiokulturell art.

Mao. er det er viktig å se innvandrere og deres kompetanse som ressurser. Vi må fremme muligheter og arenaer som innvandrere kan bruke og utnytte for å ta steg på karriereveier.

Ta en titt på hva partiene har av politikk på overstående tema før en går til valg. Denne politikken har betydelig betydning for Haugalandets næringsliv. Det må være kontinuerlig oppmerksomhet på hvor og hvordan arbeidsplasser kan skapes. Det er arbeid og verdiskaping som er forutsetningen for vår velferd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags