Ja til kulturhus - men for enhver pris?

Tor Asle Grønningen

Tor Asle Grønningen Foto:

Av
DEL

LeserbrevTirsdag 20.august inviterte arbeidsgruppen for nytt kulturhus i Karmøy - til politisk debatt om temaet i blackboxen i Kopervik. Til fullsatt lokale framla utvalget sin rapport, som slo tydelig fast at Karmøy trenger en storstue, et kulturhus beliggende i Kopervik. Haugesunds Avis utsendte reporter oppsummerte debatten med overskriften "Ja, vi ønsker nytt kulturhus i Karmøy". Det var en riktig analyse, vi ønsker et kulturhus - men når!?

Sett i lys av det store investeringsbehovet Karmøy har i skole og helse/omsorg de neste årene, har Senterpartiet i Karmøy programfestet at vi prioriterer nettopp dette foran et nytt kulturhus.

Kulturskolen i Karmøy drives godt, med gode resultater, og vi mener dennes behov for fasiliteter må være selve grunnpilaren for satsingen på kulturhuset.

Likevel er vi ikke villige til å skyve på investeringsplanene for ny skole på Vea, Åkra og Kolnes. Ei heller planene om å bygge 100 nye heldøgns omsorgsplasser innen 2026. For å nevne noe.

Lokalpolitikk handler i stor grad om å drive kommunen økonomisk forsvarlig på vegne av innbyggerne, derfor gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak 18.juni 2018:

Karmøy kommunene vedtar følgende finansielle måltall:
a. Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
b. Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter.
c. Måltall 3: Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter.

Dette er helt nødvendige styringsverktøy som gjør oss i stand til å ha en sunn økonomisk drift, som igjen er selve grunnlaget for å gi innbyggerne gode tjenester! Derfor må nytt kulturhus finne sin plass i "køen" av investeringer. Barn fortjener et godt skolemiljø, bestemor trenger sin omsorgsplass, og ja, når dette er på plass så trenger vi et kulturhus!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags