Jippi, det er valg, løp til urnene

Marianne sol levinsen: Jeg stilte som kvinnelig ordførerkandidat ved sist valg, men står som en stolt nr to i år . Arkivfoto: Grethe Nygaard

Marianne sol levinsen: Jeg stilte som kvinnelig ordførerkandidat ved sist valg, men står som en stolt nr to i år . Arkivfoto: Grethe Nygaard

Av
DEL

LeserbrevÅ løfte opp andre er en vel så viktig sak for mange av oss i politikken som å prate om eget program, som vi alle syns er hovedmålet for god politisk styring. En merkes at innsatsen er på et sykt høyt nivå. Og jeg mener det er dette nivået vi må være på, om det er valg eller ikke. Både på Karmøy og i Rogaland har vi mange sterke kandidater.

Men mye menn?

Jeg ønsker å løfte opp Kvinner i politikken som er viktige for samfunnet vårt da det består av mer enn bare menn.

Ved nyvalg i Karmøy 2015 var kvinneandelen synkende. 12 av 45 folkevalgte er i dag kvinner, færre enn i valgperioden før.

Det er bare 10 av landets 356 kommunestyrer som har flere kvinner enn menn, og bare 28 prosent av landets ordførere er kvinner. Og det merkes.

De siste årene har vi sett mange eksempler på hvorfor det er særdeles viktig at kvinner tar plass i den offentlige debatten.

Vi har fått endring i abortloven, fødetilbudene i distriktene tas bort, lønnsnivået til kvinner er dårligere enn menn, hvor det i tillegg er mange midlertidige stillinger med uvanlig lav stillingsprosent i helse og omsorg, vi vet alle at det jobber mer kvinner i denne sektoren.

Det er på høy tid at vi får flere kvinner opp og fram, og en mer lik fordeling i kommunestyrer- landet over.

Det bør være et mål for alle partiene å sikre at flere kvinner får være med å bestemme.

Og i Helse og omsorg har vi nok en gang fått et sprekk i budsjett, og som vi alle vet må pengene hentes inn et sted.

Så hvordan vil vi ha det i neste valgperiode som starter i september? Det kan dras fram en viktig sak som kom ut denne uken, en helserapport om at nærmere 50 % av unge jenter sliter mer enn før med den psykiske helsen.

-Dårlig selvbilde, kroppspress, sosiale medier, karakterpress og bekymringer for venner og familie er noen av faktorene som kommer fram.

Dette er alarmerende tall! En god psykisk helse er livsviktig for alle mennesker, og kvinner i denne saken som talerør er viktige bidragsytere i et mannsdominert kommunestyre, selv om vi har mange flinke myke menn med god evne til å styre «skuta», er det vi som var de unge jenter for litt siden.

Jeg tror nok dessverre det er få mannlige politikere som har skrevet innlegg om dette i dag, det er kanskje et tydelig signal om at vi trenger en knallsterk men likevel myk og framoverlent politikk rundt den psykiske helsen.

Dette gjelder spesielt de mest sårbare rundt oss, blant annet de eldre, barna, rusbrukere og andre som trenger tydelige stemmer for å bli sett og hørt.

Å være kvinnelig politiker er til tider tøft, en har kanskje ansvar for små barn som går i skole eller barnehage, tenåringer som plutselig blir «små voksne», oppfølging med lekser, fritidstilbud og alt som hører med i en småbarnsfamilie. I tillegg til dette er politiske møter ofte satt opp på kveldstid, forberedelser til interpellasjoner og spørsmål til ordfører blir kanskje gjort sent etter barnas leggetid.

Likevel bretter en andel kvinner opp ermene og stiller til valg, og det står det respekt av! Og det er nettopp dem som i mange saker vet hvor skoen trykker.

For hvordan vår kommune blir styrt er avgjørende for enhver familie.

Det er her viktige beslutninger tas, om vi skal bygge ut eller legge ned skoler, barnehager eller sykehjem. Om barna skal ha lekser på skolen eller hjemme, hvor mye de skal kartlegges, økt eller kutt i grunnbemanning, eldre og kreftomsorg- ja alt det en kan tenke seg som følger med å tenke på den fysiske og psykososiale helsen til hver enkelt innbygger, tilrettelegging, forebygging og vern, dette gjelder i realitet oss selv, naboer, familien og venner.

Så hva har jeg som kvinne gjort i denne perioden?

I denne perioden har jeg satt stort fokus på kreftomsorg, hatt appell for kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner, pratet mye om psykisk helse på videregående skole, mobbing, barnetrygd, gjenåpning av helsestasjoner. Blant annet.

Heldigvis vises det åpenhet for disse temaene både i Fylket og lokalt, også i de andre partier- men det er desto viktigere å løfte det fram for å faktisk lage handling av ord, og det er et hav av problemstillinger å ta av. Og ikke minst har jeg tatt opp natur/miljø/klima problematikk på nærmest hver eneste møte, det er herlig å være med i et parti som er bredt på tema.

SV er blitt knallgod på en bredde politikk, der både mennesker og natur står i fokus.

Så hvordan få inn flere kvinner til valg? Det har vært foreslått f.eks. møter på dagtid mens barna er på skole/barnehage for å tilrettelegge for småbarns foreldre, spesielt de enslige.

I de mannsdominerte kommunestyrer vil trolig slike forslag ofte bli nedstemt, pga. økonomi.

Også i næring, miljø, tekniske saker og samferdsel vil jeg påstå vi kvinner i politikken er like framoverlent som menn.

Sakene som skrives skal være godt dokumentert, saklige, omfavnende og ikke minst vekke engasjement.

Jeg vil påstå at også i slike saker trenger vi å la kvinner slippe mer til. For vi kan, og vi vil og får det til om mot, kunnskap og velvilje er til stede. I Lokal politikk knives det, og det er mye omtalt hvorfor det ikke er en eneste kvinnelig ordfører kandidat ved dette valget på Karmøy.

Jeg stilte som kvinnelig ordfører kandidat ved sist valg, men står som en stolt nr. 2 i år som SV’er som jeg opplever som et veldig inkluderende og solidarisk parti.

Valg av å være mer med familie, at jeg ønsker å bli bedre kjent med SV sin politikk samt at vår topp kandidat Odd Magne Hansen har full tillit til å påta seg denne viktige oppgaven utgjorde at jeg fikk «sølv» plassen.

Når det nevnes har vi en kvinne på topp i Fylket, og SV stiller «mannsterke» med mange kvinner på topp landet over.

Likevel har vi en minkende kvinneandel i Karmøy kommunens høyeste organ, og dette påminner oss om at vi har en jobb å gjøre.

Så kjære menn, framsnakk kvinnen, og kjære velger, kryss en kvinne – eller gi en slenger – vi trengs, og det gjør du og!

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags