Kamp om Fastlands-Karmøy

Av
DEL

LeserbrevViser oppslag i avisa vedrørende initiativet de to herrer Birkeland og Steffensen tok tilbake i 2016 i forhold til å få gjennomført en folkeavstemning blant innbyggerne på Fastlands-Karmøy om vi (jeg er en av dem) fortsatt skal høre til Karmøy kommune eller om vi bør gå over til Haugesund kommune.

Det som imidlertid kom klart fram på de to folkemøtene som ble arrangert på fastlandet tilbake i 2016, var den massive motstanden de møtte til ovennevnte forslag fra øvrig befolkning på fastlandet.

Det var svært få av de frammøtte som støttet deres forslag da, og jeg vil hevde at lite eller intet har endret seg i forhold til den gang, dette til tross for at aksjonsgruppa nå er forsterket med ytterligere to personer fra Kolnes.

Jeg støtter imidlertid påstanden om at det beste hadde vært om hele Karmøy kommune og Haugesund kommune over tid slår seg sammen til en kommune og dette har jeg også hevdet i flere tidligere leserinnlegg i herværende avis.

Men det er dessverre også klart at det må legges ned et betydelig stykke arbeid over flere år før Haugesund er en attraktiv «brud/brudgom» for Karmøy.

Jeg er derfor svært negativ til at kun Fastlands-Karmøy skal ta dette skrittet på egen hånd å gå inn i Haugesund.

Om vi til tider kan hevde at vi er en utkant i Karmøy kommune frykter jeg at vi havner enda lenger ned på prioriteringslista i Haugesund kommune.

I denne kommunen er lista over utestående saker så lang allerede, og det innenfor eksisterende kommunegrenser, at jeg ser for meg at Haugesund kun vil se på eventuelle skatteinntekter fra Fastlands-Karmøy som en kjærkomne ekstra inntekt for å rette opp noe av det kommunen allerede har av urealiserte prosjekter.

Det blir nok enda mindre som pløyes tilbake til vårt område om vi skulle tilhøre Haugesund enn som nå, Karmøy kommune.

Utover dette vil det også høyst sannsynlig bli mer kostbart for en som bor på Fastlands-Karmøy å bli overført til Haugesund. Dette i form av økede kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Basert på ovenstående er jeg rimelig sikker på hva utfallet av en slik avstemning blir. Vi blir hvor vi er, og venter til neste omgang når hele Karmøy og Haugesund er klare til å slå seg sammen til en kommune. Noe annet ville være taktisk uklokt slik jeg ser det.

Avslutningsvis vil jeg påstå at det var nok ikke bare på selve Karmøy at forslagsstiller måtte bruke «forkledning», som han hevder, når han beveget seg i kommunen. Det gjaldt nok også fastlandsdelen av kommunen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags