Karmøy Frp og bompenger

Av
DEL

LeserbrevJeg registrerer at Einar Roald Endresen (Karmøy Frp) hadde innlegg i den politiske debatten på årsmøtet i Rogaland FrP som handlet om «omkjøringsvegen» på Karmøy.

Endresens oppfordring der gikk til alle lokallagene til Frp på Haugalandet om å engasjere seg MOT den utdaterte omkjøringsvegen for å spare sine innbyggere for 8–10 år med unødvendig bompengeinnkreving.

Mine kommentarer til Einar Roald Endresen er som følger;

Hvordan føre en politikk som ikke er ødeleggende for folks vilje til å bidra til fellesskapet?

Tilliten til skattesystemet er viktig fordi skatt finansierer velferden. Når vi vet at alle bidrar og at pengene forvaltes fornuftig, styrker det fellesskapet og holder samfunnet sammen. Det gir oss mulighet til å løse store utfordringer bedre og mer effektivt enn i land hvor skattemoralen er lav. «Skatt er sivilisasjon», som det heter.

Dagens spørsmål, trenger vi virkelig de bompengene, i tillegg til alle andre skatter og avgifter, for å bygge ut vei og kollektivtransport?

– Ja. Både i Norge og i andre land er bompenger en nødvendig inntekt for å få bygd best mulig veier over hele landet. Gode veier er avgjørende for at både bedrifter og folk skal ønske å være i Karmøy og Rogaland.

Det spleiselaget som vi har hatt i Norge for å bygge ut og vedlikeholde veinettet vårt er det stor enighet om på Stortinget. Ja, skal vi ha bedre og sikrere veier, så må dette til. Men; det er viktig at innkrevingen skjer så rimelig og ubyråkratisk som mulig. Så har jeg sagt, det står jeg også fast ved; vi som er for vei, og derfor ikke imot bompenger – vi er nødt til å ta en diskusjon på hvor grensa skal gå når det gjelder hvor mye vi kan forvente at bilistene skal bidra mer. Med det mener jeg at staten bør bidra med mer penger.

Dette blir en viktig diskusjon i tiden framover. Tar vi ikke den er jeg redd at bompengeordningen fort kan miste sin legitimitet og forståelse i befolkningen.

Disse poengene har både Høyre, KrF, Ap i Karmøy lagt til grunn for i sine vedtak.

Jeg synes det er utrolig at Karmøy FrP ikke ser dette! 

Arne Eide

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags