Katastrofale nyttårsløfter fra Greenpeace

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerGreenpeace og Truls Gulowsen skriver om sitt nyttårsløfte i flere aviser i romjulen. De ønsker å stanse aktivitet på norsk sokkel, og har saksøkt staten for nye tildelinger.

Jeg har forståelse for at en miljøvernorganisasjon har et ønske om å kutte klimautslipp, men at kuttene kommer i riktig sektor og i riktig rekkefølge kan da heller ikke være uinteressant for Greenpeace.

Dessverre virker det som at det eneste Greenpeace er opptatt av er moralsk ønsketenkning, fremfor konstruktive virkemidler og faktiske resultater.

Prisen på Greenpeace sine løfter vil være katastrofale både for norsk økonomi, og for verdens klima.

Verden etterspør mer energi. Frem til 2030 forventes det at verden vil ha behov for 60 prosent mer energi enn i dag. Tilgang til energi er avgjørende for å løfte flere mennesker ut av fattigdom.

Norsk petroleumsnæring er verdensledende på teknologi. Den gjennomsnittlige utnyttingsgraden for norske felt er over dobbelt så høy som verdensgjennomsnittet, og utslippene fra norsk sokkel er langt lavere en verdensgjennomsnittet. Det betyr at norsk olje- og gass er en del av løsningen, snarere enn en del av problemet.

Norge forsyner Europa med naturgass. Alternativet til norsk gass er å erstatte det med kullkraft. Jeg tror ikke det er det som er Greenpeace sitt nyttårsmål.

Blir norsk gass i Europa erstattet med kull vil utslippene i Europa øke med ca. 300 000 mill. tonn CO2, noe som tilsvarer 6 ganger Norges totale utslipp. I alle scenarioer om fremtidens energimiks vil olje og gass være en del av denne. Jeg tror at Greenpeace ønsker at Europa skal ha tilgang til nok energi og at de skal nå sine klimamål, da må de støtte fortsatt norsk produksjon og eksport av naturgass.

Klimaarbeidet står høyt på den politiske agendaen både i Norge. Det er en rekordstor satsing innen fornybar energiproduksjon, og verktøyene for energieffektivisering har aldri vært flere.

Veksten må komme innen fornybart, og det betyr at andelen fossilt vil være synkende, men det er grunnet veksten i fornybart og ikke at mengden fossilt vil endre seg. Jeg tror heller ikke at Greenpeace vil bygge 160 000 vindmøller i Europa, som skal til for å erstatte norsk gasseksport.

Fremskrittspartiet legger opp til en energi- og miljøpolitikk som henger sammen. Ikke basert på symboler, men på bedre resultater. Fremskrittspartiet ønsker at det nye året skal preges av optimisme, og fortsatt bruk av virkemidler som faktisk fungerer.

Jeg oppfordrer Greenpeace til å bruke det nye året til å fokusere på positive virkemidler, og faktiske resultater, snarere enn moralsk symbolpolitikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags