«Kjeft» var høyst berettiget!

Turid Aune, Randi Wisnæs  og Jan Birger Medhaug. Foto: Hans Inge Ringodd

Turid Aune, Randi Wisnæs og Jan Birger Medhaug. Foto: Hans Inge Ringodd

Av
DEL

LeserbrevJeg har fått med meg oppslagene om de tre representantene fra Karmøy Høyre som ble avvist da de skulle på «inspeksjon» på Skudenes Bu- og behandlingsheim, ordførerens kritikk av de tres fremgangsmåte, tilsvaret til de tre i HA 7.3., samt at Høyres gruppeleder tok opp ordførerens kritikk i forrige formannskapsmøte.

Som leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy, og som gruppeleder i Karmøy Frp ønsker jeg å meddele at jeg finner ordførerens kritikk av de tre som høyst berettiget.

Som Frp-representant støtter jeg selvsagt opp om arbeidet for å få et styrket dagtilbud for demente, men fremgangsmåten til de tre høyrerepresentantene har sine helt klare betenkeligheter, og kan ikke forsvares!

Det er «barnelærdom» for en kommunepolitiker at forholdet mellom kommunens folkevalgte og kommunens administrasjon skal være slik at politikerne utelukkende «kjenner» rådmannen. Det er rådmannen de folkevalgte skal forholde seg til – ikke enkeltansatte i kommunen. Ansatte skal ikke komme i en situasjon hvor de blir satt i en «skvis» mellom de politiske grupperingene.

Denne saken handler også om brukernes (i dette tilfellet, de dementes) krav på beskyttelse av privatlivets fred, personvern og konfidensialitet. Disse brukergruppene skal være beskyttet mot at politikere med markeringsbehov når som helst dukker opp i deres privatliv, for å «sjekke» at tilbudet fra kommunen er «godt nok». At disse brukerne i det hele tatt befinner seg på en kommunal institusjon er konfidensielle personopplysninger, som kommunen skal beskytte, og som personer uten tjenestlige grunner ikke skal ha tilgang til. Dette blir betydelig innskjerpet fra slutten av mai 2018, når EUs GDPR-direktiv blir gjort gjeldende. Da vil Datatilsynet kunne ilegge overtredelsesgebyrer i millionklassen for kommuner som ikke beskytter sine brukeres personopplysninger på en god nok måte.

Det er også betimelig å minne om at kommunestyret har valgt sitt eget Kontroll- og kvalitetsutvalg (KKU) til å føre tilsyn med at kvaliteten på de tjenestene som kommunen tilbyr er i overensstemmelse med de vedtakene som kommunestyret har gjort.

Det er altså bare Kontroll- og kvalitetsutvalget (som sådant) som har adgang til å foreta slike «inspeksjoner» som de tre høyrerepresentantene gjorde. Og for at Kontroll- og kvalitetsutvalget skal kunne opptre slik, så må det foreligge et vedtak om det i utvalget. Det er utelukket at enkeltrepresentanter fra KKU kan opptre på en slik måte. Til gjengjeld behøver heller ikke KKU noen tillatelse fra rådmannen for å gå inn og undersøke et forhold. Vanligvis vil KKU benytte en egen forvaltningsrevisor til å foreta slikt arbeid på sine vegne. Det kalles «forvaltningsrevisjon» hvis man skal undersøke om et tjenestetilbud er i tråd med vedtatte standarder, og «gransking» hvis undersøkelsen gjelder uønskede episoder/hendelser. Gitt at det var aktuelt for Kontroll- og kvalitetsutvalget å foreta slike undersøkelser som Høyres «privatdetektiver» gjorde, så ville det i denne saken ikke vært noen fare for å «forspille bevis». I en tilsvarende situasjon ville vi altså ha varslet rådmannen i god tid før vi gikk inn med slike undersøkelser.

Og Kontroll- og kvalitetsutvalget åpnet sak på dagtilbudet til demente, etter anmodning fra høyrerepresentantene Medhaug og Aune. Vi krevde (og fikk) en skriftlig redegjørelse fra rådmannen, som viste at de midlene kommunen hadde fått fra departementet til formålet, var brukt i overensstemmelse med departementet. (Noe også departementet har bekreftet overfor Haugesunds Avis i det siste.)

Jeg representerte riktignok et mindretall i KKU som ville hatt en åpen høring om bruken av ekstramidlene, mens flertallet ville legge saken bort etter rådmannens skriftlige redegjørelse.

Etter å ha fått bekreftelse på at kommunen brukte pengene i åpen forståelse med departementet har jeg i ettertid ikke problemer med å innrømme at flertallet hadde rett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags