Klima og moralisme

DEL

LederFjorårets nyord i Sverige: «Flyskam». Ifølge det svenske språkrådet er det stadig flere som føler dårlig samvittighet, eller skam, når de velger flyet som reisemåte. For tusener av streikerammede SAS-passasjerer er neppe det å slippe skam den mest utbredte følelsen. Flytransport er på mange måter blitt en uunnværlig del i samfunnsmaskineriet. Men kravet om omstilling til et mer klimavennlig samfunn tvinger seg samtidig frem. Også i dagligtalen.

For noen år siden ble «rekkeviddeangst» kåret til nyord av Språkrådet her i landet. Og kanskje er både angst og skam nødvendige innslag i omstillingen? Enten det skyldes skam eller rasjonelle vurderinger skjer det i alle fall en merkbar overgang fra fly til tog i nabolandet.

Togselskapene melder om en påtagelig vekst i passasjertallet, mens en rekke flyplasser har nedgang i trafikken det siste året.

Dagfinn Rødningen i Språkrådet mener «flyskam» er i ferd med å bli et begrep også i Norge. Ordet er godt, fordi det kobler adferd og miljøkonsekvenser til en følelse de fleste kan gjenkjenne, filosoferer han i Dagsavisen.

Gode argumenter og rasjonelle valg er i det lange løp mer effektivt enn syndsbekjennelse og skamfølelse.

Telenor, KLP og andre konserner kan vise til færre flykilometer som avtrykk i sine klimaregnskaper. Dette er jo utmerket. For det ligger sikkert både vanetenkning og mangel på tenkning bak en del tjenestereiser, når for eksempel en videokonferanse kan gjøre samme nytten. Også tog kan nok i noen tilfeller være et alternativ, men Norge er topografisk sett et langt mer upraktisk land enn nabolandene.

Nettet av flyplasser, og trafikken på dem, danner mye av grunnlaget for bosettingsmønster og spredd næringsliv. Og det skjer faktisk klimavennlige ting også når det gjelder drivstoff i luftfarten.

De største mulighetene for flykutt knytter seg uansett til tilbudene fra lavprisselskaper om weekend- og ferieturer halve jorden rundt. Og bevissthet blant folk flest er en forutsetning for klimaresultater.

Svenskene har flere nyord å tilby: «Kjøttskam» og «bilskam». Det handler vel om holdningsdannende arbeid, noe vi jo har solide erfaringer med også hos oss - fra røykekutt til mer mosjon. Moralisme har imidlertid vist sine begrensninger. Gode argumenter og rasjonelle valg er i det lange løp mer effektivt enn syndsbekjennelse og skamfølelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags