Klimautfordringen – politikk og teknologiutvikling virker

Av
DEL

LeserbrevVi blir stadig flere på kloden. Denne utviklingen krever mer forbruk av energi samtidig som vi skal løse klimautfordringene. Hvis klimautfordringene ikke løses, kan de true livsgrunnlaget for mennesker og føre til store materielle tap. Det er tørke, flom og storm oftere enn før – det kan måles. Hvis imidlertid klimautfordringene løses feil, kan det føre til svakere velferdsvekst.

Har vi sjanser til å bremse klimaendringene og holde temperaturøkningen under to grader? Det er mye som drar i riktig retning.

Politikk virker; Det er gjort mange internasjonale avtaler og det er tatt politiske beslutninger i enkeltland som har virkning. Løsninger som vil monne kommer av politisk arbeid som setter retning for markedskreftene. Investorer er i dag betydelig mer opptatt av bærekraftige investeringer. En fjerdedel av all kapital i USA går nå til bærekraftige investeringer. Det er i dag vanskelig å finne f.eks. investorer som vil plassere pengene sine i kull fordi den økonomiske risikoen er så stor. (Noen politikere (populister som Trump og hans like) får velgere ved å love billig kullkraft og lave bensinpriser. Denne politikken synes å ha begrensede konsekvenser. Trump kan gi løfter til kullindustrien, men det hjelper lite når fornybar sol- og vindkraft er blitt billigere enn kullkraft. Realitetene er at det er færre kullkraftverk i USA under Trump enn under Obama.)

Det er også godt å se at EUs klimakvotesystem endelig begynner å bite. Kvoteprisen for 1 tonn CO₂-utslipp i Europa ligger for tiden på 250–300 kroner. Lønnsomheten dreneres nå ut av kull, mens den øker i fornybar kraftproduksjonen. Hvis vi kunne fått en internasjonal avtale om riktig pris på CO₂-utslipp, hadde dette vært den aller beste løsningen. Da vil både enkeltpersoner og bedrifter velge løsningene som gir minst utslipp. Da vil teknologiutvikling bli kraftig stimulert.

Teknologiutvikling virker; Politikk som virker stimulerer teknologiutvikling. Dette kan eksemplifiseres ved Tysklands subsidiering av solenergi som har stimulert til en voldsom vekst av solkraft og lav pris på solcellepaneler. Dette kan også eksemplifiseres ved norsk elbilpolitikk som har skapt et marked for elbiler. Både Tysklands solenergipolitikk og Norges elbilpolitikk har bidratt til teknologiutvikling som kommer hele verden til gode.

Politiske beslutningsprosesser kan være lange. Politiske vedtak kan være vanskelige å sette ut i livet. Effekten er imidlertid stor når det skjer. Min helt er «jentungen» – den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Hun er en lederfigur for en ny generasjon klimaaktivister som frykter at foreldrene og besteforeldrene ødelegger framtida. Hun klarer å skaffe oppmerksomhet med formål om å få verdens ledere til å utvikle mer internasjonal politikk for å trappe opp tiltakene mot global oppvarming. Dette er en helt riktig tilnærming. Om trykket blir stort nok, setter det fart på internasjonal klimapolitikk.

Min helt er også ingeniøren – spesielt hun/han som går inn i energiselskap. En får tre ønsker oppfylt (som et «kinderegg»); 1) Økonomisk vekst som har løftet inntektene og kraftig bedret livsvilkårene for store deler av verdens befolkning trenger energi – de bidrar til dette, 2) Teknologisk utvikling må til for å løse klimakrisen – de bidrar til dette. (3) Jobben er godt betalt.)

Som et eksempel står Equinor nå i startgropen på å etablere verdens største flytende havvindpark mellom de Snorre og Gullfaks. Dette vil være et viktig steg mot kommersialisering ved at det vil utløse betydelig innovasjon/teknologisk utvikling. Målet er å få ned kostnadene for flytende havvind slik at også denne teknologien kan komme hele verden til gode. I tillegg til å være et tiltak med positive ringvirkningene for den globale klimautfordringen vil dette kunne gi positive ringvirkninger for næringsliv på Haugalandet i lang tid framover.

Klimaendringene og klimautfordringene – mange føler på håpløshet. «Dommedag» dominerer media og det offentlige ordskiftet. Uten å bagatellisere klimaendringene og klimautfordringene, så behøver vi ikke nødvendigvis å endre vår livsstil dramatisk. Politikk virker. Teknologiutvikling virker. Vi er langt fra mål, men vi trenger ikke føle på håpløshet. Og vi kan alle gjøre noen endringer i livet uten at det går ut over livskvaliteten.

For øvrig er denne informasjonen er viktig å ha med seg når norsk politikk skal utformes; a) Norge slipper ut om lag 53 millioner tonn CO₂. Alle verdens land slipper ut om lag 37 milliarder tonn CO₂. Med andre ord er Norges andel CO₂ utslipp 0.14 %. b) Norge står for ca. 2 % av all olje- og gassproduksjon.

Ta en titt på hva partiene har av politikk på overstående tema før en går til valg. Denne politikken har betydelig betydning for Haugalandets næringsliv. Det må være kontinuerlig oppmerksomhet på hvordan arbeidsplasser kan skapes. Det er arbeid og verdiskaping som er forutsetningen for vår velferd. Fortsettelse følger ....

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags