Digitalisering. Et taktskifte i kommunal drift. Kostbart, men nødvendig.

Det er viktig å erkjenne at digital endring ikke handler om å sette strøm på papir eller utvide gamle systemer til å omfatte nye tjenester. Digitalisering handler om å effektivisere og forenkle dagens tjenester. Et forenklet samfunn består av at innbyggere og kommunen samarbeider om de offentlige tjenestene, der store mengder data gir grunnlag for skreddersydde tjenester med innbyggeren i fokus.

En hjemmeside er ikke lengre en infokanal, men en fullverdig tjeneste for innbyggerne. I framtiden kanskje en av de viktigste kontaktpunktene kommunen har med folket. Hjemmesiden til Haugesund kommune trenger ikke bare en lett oppussing, men en skikkelig restaurering for å møte behovet fra innbyggerne og morgendagens tjenester.

Digitaliseringsarbeidet kan gjøre at læreren går fra å rette prøver og gjennomgå lekser, til å ha mer tid med elevene. Det kan gjøre at hjemmehjelp og sykehjem har flere varme hender og kan bekjempe ensomhet. Og det gjør at du kan få svar på spørsmål og byggesøknader i sanntid om de ikke er utenfor normalen. Da går Haugesund fra saksbehandling til avviksbehandling. Fra å drive kontroll til å yte service.

Høyre fikk en rekke gjennomslag i budsjettet der Haugesund nå har som mål å være heldigitale innen 2020, og prioritere digitale løsninger for innbyggerne først. Likevel fikk vi ikke gjennomslag for vårt viktigste punkt, som var 31 millioner kroner til digitalisering i løpet av perioden. For hvert år det ikke velges å satse skikkelig på digitalisering av kommunen blir framtidens utfordringer større.

Digitaliseringen kan ikke motarbeides. Denne utviklingen kommer, og den vil koste mye penger de neste årene, mot store besparelser og bedre tjenester i framtiden.

Fremtiden er spennende, og full av muligheter. La oss være framoverlent, gripe mulighetene i den digitale satsingen og investere i framtiden.