Lillesund skole 100 år

LILLESUND SKOLE: Det er 100 år siden skolen ble tatt i bruk. Arkivfoto: Terje Størksen

LILLESUND SKOLE: Det er 100 år siden skolen ble tatt i bruk. Arkivfoto: Terje Størksen

Av
DEL

LeserbrevDen 7. oktober 2019 var det nøyaktig ett hundre år siden Lillesund skole ble tatt i bruk. Det var et av Skandinavias største og mest moderne skolebygg beregnet til å kunne ta imot nærmere ett tusen elever.

Under 1. verdenskrig var skolebyggene i Haugesund få og elevene mange. Det førte til at halvparten av elevene måtte gå på skolen om formiddagen, mens resten gikk om ettermiddagen.

Haugesund var ikke alene om å ha for få skolebygg i forhold til antall skolepliktige barn. I 1917 satte Stortingets kirke- og undervisningskomité søkelys på hvor uheldig det var at mange byer praktiserte ordningen med ettermiddagsundervisning på grunn av mangel på klasserom.

For skoleåret 1917–18 hadde Haugesund 2.528 elever fordelt 86 klasser i folkeskolen. Det gir et gjennomsnittlig antall elever i hver klasse på 29,4. Den gang hadde Haugesund tre skolebygg med til sammen 38 klasserom. Ved fullt belegg både formiddag og ettermiddag ga det plass til 76 klasser. Selv med undervisning både formiddag og ettermiddag, hadde altså byen et underskudd på fem klasseværelser. Det innebar at ti klasser måtte gå på vandring fra værelse til værelse rundt om i byen.

Kommunen var smertelig klar over problemene med for få skolebygg, men budsjettene var små. Økte skatteinntekter under første verdenskrig gjorde at kommunen satte i gang med flere store byggeprosjekter, deriblant byggingen av Lillesund skole. Arbeidet startet høsten 1916 og skolen, med sine 25 moderne klasserom pluss flere spesialrom og eget svømmebasseng, var klar for innflytting høsten 1919. Det vil si; helt klar var ikke skolen. Da de første klassene inntok skolen den 7. oktober 1919, gjensto det en del arbeid. Den offisielle innvielsen av skolen fant først sted den 21. februar året etter.

En utvidelse av Hauge skole sto også på trappene. Men selv etter byggingen av Lillesund i 1919 og utvidelsen av Hauge i 1924, hadde Haugesund for få klasserom til å kunne tilby formiddagsundervisning til alle elevene. Høsten 1919 hadde folkeskolen 88 klasser. Av disse 88 klassene var det 36 klasser som måtte ha ettermiddagsundervisning.

Til tross for mangel på skolebygg hadde Haugesund et godt skoletilbud sammenlignet med mange andre byer. Mens mange andre byer fremdeles hadde privatskoletilbud for de bedrestilte, var alt skoletilbud i Haugesund kommunalt. Både folkeskolen og middelskolen var gratis og fra 1909 var alt skolemateriell gratis. Den gang var det obligatorisk med sjuårig folkeskole, men i Haugesund tilbød man fra 1913 også et åttende klassetrinn som et frivillig skoleår. Byen hadde også teknisk aftenskole og handelsskole med helt og halvårskurs. Fra høsten 1913 kunne man også gå på gymnas i Haugesund. Her var det skolepenger, men det var mulig å søke om stipend for å få gratis skolegang.

Lillesund er i dag den største barneskolen i Haugesund målt i antall elever. Ved oppstart for skoleåret 2019–2020 hadde skolen 487 elever fordelt på 22 klasser. Med unntak av 4. trinn som har fire paralleller, er det tre paralleller på hvert trinn. Lillesund har også en spesialklasse med 19 elever. Med 487 elever, betyr det at mer enn hvert tiende skolebarn i Haugesund går på Lillesund.

Lillesund skole har engasjert meg til å skrive en bok i anledning 100-årsjubileet. Har du spesielle minner om dine skoleår ved Lillesund eller bilder, hører jeg gjerne ifra deg. Men ikke vent for lenge. Boka skal være klar i god tid før jul.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags