Mangel på medisiner

DEL

LederI fjor ble det meldt om 684 såkalte mangelsituasjoner for legemidler, der pasienten fikk beskjeden «dessverre utsolgt».

Antallet har hatt en markant økning de siste årene, og i år anslår Statens legemiddelverk at man kommer opp i 1.400 tilfeller.

Langt fra alle tilfellene kan regnes som alvorlige. Man skal være varsom med å hausse opp en generell frykt, her som på andre områder. Hittil har det i alt overveiende grad vært alternativer å finne når apotekhyllene har vært tomme.

Men innen helsesektoren råder det bred enighet om at mangel på tilgjengelige legemidler utgjør et alvorlig og økende problem - også i Norge.

Det er heller ingen uenighet om at problemenes årsak må søkes utenfor landets grenser.

Mye av den aktuelle produksjonen er flyttet til Kina og India, og legemiddelgigantene har redusert lagerbeholdningene i vår del av verden.

Da skjerpes kravene til logistikk, mens økt turbulens og uforutsigbarhet i verdenshandelen blir en trussel.

Nylig meldte NRK at «hard brexit» kan bidra ytterligere til uvisshet rundt legemiddelimporten. Å produsere mer her i landet, kan nok være en strategi.

Men realistisk bedømt og i den store sammenheng er mulighetene nokså begrensede.

Internasjonalt samarbeid vil fortsatt utgjøre grunnlaget for å bygge ut den nasjonale beredskapen. Hele saksfeltet er under utredning i Helsedirektoratet.

Fredag før pinse behandlet Stortinget et forslag i ni punkter fra Ap, om blant annet utvidet bruk av beredskapslagre, og i generelle vendinger styrke samarbeidet både med andre land og innad i helsevesenet.

Når forslagspakken ble nedstemt med regjeringspartienes flertall, skyldes det neppe noen større saklig uenighet. Snarere har det med hensiktsmessigheten å gjøre.

Den utredningen helseminister Bent Høie (H) har bestilt, skal Helsedirektoratet levere allerede om et par uker. Så skal den ut på høring for å få et best mulig grunnlag for beslutningene.

Utålmodighet er i mange sammenhenger en positiv egenskap, også med tanke på å holde oppe trykket i et sakskompleks.

Faglig så vel som politisk er det imidlertid en utbredt, felles forståelse av de problemene legemiddelmangelen utgjør. Derfor kunne stortingsflertallet trygt velge å avvente den brede prosessen som nå er sluttfasen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags