Naivt om cannabis

Haugesunds Avis hevder på lederplass 15. september at liberalisering av cannabis er en «tvilsom strategi». Det vises til lav bruk blant norsk ungdom.

Motstandere av endringer i ruspolitikken fokuserer gjerne på det totale antallet som bruker et rusmiddel som det eneste viktige. De vil helst konkludere med at bruken er på vei ned, selv om Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) bare for et år siden meldte om at den var på vei opp i Norge og tollen merker økte beslag. Vi som følger debatten over tid ser at det ikke er så enkelt.

Debatten handler om mer enn antallet brukere. Fra FN har det kommet ganske klare ekspertanbefalinger om avkriminalisering. Professor Willy Pedersen har påvist hvordan kriminalisering av unge voksne for cannabis leder mange inn i alternative levesett på siden av det vanlige samfunnet. Store summer fra cannabismarkedet kanaliseres inn i organisert kriminalitet – penger som kunne kommet staten til gode i et regulert marked.

Norge er ikke isolert fra resten av verden. Alle ser hvilken vei det går i USA og Canada, og skjønner at det er bare et spørsmål om tid før et europeisk land følger etter; å tro at det ikke etter hvert kommer endringer her også er naivt. La oss være i forkant og gjøre det riktig.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis