Når skal kommunen ta ansvar for BPA?

Alf Anvedsen, innsender

Alf Anvedsen, innsender Foto:

Av
DEL

LeserbrevBrukerstyrt personlig assistanse, BPA, ble rettighetsfestet 1. januar 2015. Likevel er det slik at funksjonshemmede har store problemer med å få sin rett. Det er ikke nok å ha rett. Du må slåss for å få den. Ikke alle kan ta opp denne kampen, og vinne. Regjeringen har vedkjent seg denne utfordringen og nedsatte nylig et offentlig utvalg. Man så at langt færre funksjonshemmede har fått BPA enn det som var forventet ved innføringen av loven. Mens utredningen pågår er det på tide at kommunene foretar en selvransakelse.
Det er kommunene som har ansvaret for BPA som tjeneste. Hva er det som går galt? Å ha lovendringen på plass er altså ikke tilstrekkelig for at funksjonshemmede skal få den tjenesten de har krav på. Holdninger eller verdier må også være på plass. Kommuneøkonomien er presset. Kommunepolitikerne må prioritere. Lovpålagte oppgaver må prioriteres først. Da må politikerne få et bedre beslutningsgrunnlag. Hvor galt det kan gå fikk vi se i Karmøy kommune i 2019 hvor budsjettet for BPA ble fullstendig sprengt. At dette skyldes underbudsjettering er neppe fullt ut forstått. De som søker BPA har også rett på tjenesten. Haugesund kommune har ved budsjettbehandlingen for 2020 prøvd å legge seg i forkant med en betydelig opptrapping i bevilgning til BPA.
Problemet oppstår i skjæringspunktet mellom rettighetsstyring og budsjettstyring. Vet politikerne hvor mange som står på døren og vil ha BPA? Vet de hvordan disse blir møtt? Administrasjonen vet mye her. Funksjonshemmede ramler ikke ned fra trærne. De bor allerede i kommunen og er kjent gjennom forløp i barnehage og skole, og gjennom avlastningstiltak, individuelle planer og tjenester for øvrig.
Funksjonshemmede som blir avvist, mister frigjøringsverktøy og får forringet livskvalitet. Dette kan også ramme pårørende som ikke kommer ut av store omsorgsoppgaver.
Det minste politikerne bør gjøre er å ta opp saken i sitt kommunestyre og få rede på hvilke tildelingskriterier som blir praktisert. Et slik vedtak ble nylig gjort av byrådet i Bergen. Her er en del av vedtaket: «Bystyret ber byrådet ta en fullstendig gjennomgang av hvorledes Bergen kommune forvalter BPA-ordningen, med mål om å sikre at ordningen fungerer etter hensikten og at den benyttes som det frigjørings- og likestillingsverktøyet den er ment å være. Byrådet bes om å rapportere tilbake til bystyret i en egen sak og legge frem en plan for hvilke tiltak som kan iverksettes for å forbedre BPA-tilbudet i Bergen kommune.»
Forvaltningsretten. Hvordan blir den praktisert? Når Emma eller Hans henvender seg til vedtakskontoret får de da hjelp til å søke om BPA, eller blir de avvist? Slik avvisning kan for eksempel skje ved at du får høre at BPA ikke passer for deg eller at du ikke kan greie arbeidslederrollen.
Brukerhuset for Helse Fonna regionen setter lys på disse utfordringene på temakveld 4. februar kl. 18:00, Karmsundgaten 77. Det ser ut som det blir fullt hus på Brukerhuset. Det er allerede venteliste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags