Når usannheter og uforutsigbarhet råder – blir frivillig arbeid vanskelig!

Arvid Grimstvedt: Med tilrettelegging av over 30 idrettsgrener vil Fjord Motorpark «berike» regionen med et betydelig mer mangfoldig idretts- og fritidstilbud. Illustrasjon fra valgomaten i Haugesund Avis.

Arvid Grimstvedt: Med tilrettelegging av over 30 idrettsgrener vil Fjord Motorpark «berike» regionen med et betydelig mer mangfoldig idretts- og fritidstilbud. Illustrasjon fra valgomaten i Haugesund Avis.

Av
DEL

MeningerUsannheter og falske påstander preger valgkampen på Karmøy, og bidrar til «å splitte» idretten i kommunen. «Vi» er Norges aller største frivillige utviklingsprosjekt og samler 5.000 medlemmer i 48 ulike frivillige idrettslag og foreninger. Det foreligger både reguleringsplan og en juridisk bindende avtale med kommunen om å erverve areal til idrettsformål. Alt er politisk behandlet og vedtatt i Karmøy kommunestyre. Bare de siste 10 årene er det utført dugnadsarbeid, prosjektering for rundt 10 millioner kroner. Vi skulle da tro at dagens ordfører og andre ordførerkandidater ville verdsette alt det frivillige arbeidet, og stille seg bak kommunestyrets vedtak, men «nei da!» Kun tre partier og ordførerkandidater vil arbeide for å innfri avtale og planer: Helge Thorheim (Karmøylista), Tor Kristian Gaard (Høyre), og Alf Magne Grindhaug (KrF). Dette viser at kommunen er svært uforutsigbar og gjør frivillig arbeid svært vanskelig.

Med tilrettelegging av over 30 idrettsgrener vil Fjord Motorpark «berike» regionen med et betydelig mer mangfoldig idretts- og fritidstilbud. Prosjektet vil fremme folkehelse og realisere betydelige samfunnsverdier, med et enormt potensial for å inkludere enda flere innbyggere i idrett og frivillig arbeid. Prosjektet er også et av tiltakene i «Utviklingsplan for Haugesundregionen» og «Regional reiselivsplan». Begge planene er vedtatt i «Regionrådet for Haugalandet» og i de respektive kommunestyrer. Prosjektet er derfor ikke bare et kommunalt prosjekt i Karmøy, men et interkommunalt utviklingsprosjekt som vil øke besøks- og bostedsattraktiviteten for hele regionen.

Karmøy-ordfører, Jarle Nilsen, er også leder av «Regionrådet for Haugalandet» og er ansvarlig for å følge opp regionale planer og vedtak. Allerede sommeren 2016 forsøkte Destinasjon Haugesund & Haugalandet å ta opp Fjord Motorpark som sak i regionrådet for å orientere kommunene om prosjektets betydning for reiselivet. Saken er enda ikke tatt opp.

Ifølge «Håndbok for ordførere», utgitt av KS, er en ordfører valgt til å lede hele kommunestyret, og skal tilrettelegge for åpne demokratiske prosesser. Ordføreren skal følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets planer og vedtak. Tilsvarende som en styreleder i en hvilken som helst virksomhet.

Motarbeid eller manglende oppfølging er klart illojalt og bryter med de plikter som påligger en ordfører og leder av «Regionrådet». Kommunen har også et «etisk reglement», med bestemmelser om «redelighet», «lojalitet», og «rolleklarhet».

Eksemplene på «usannheter» og «dobbeltmoral» mange. Den verste påstanden fra AP-ordføreren er at tildeling av spillemidler til Fjord Motorpark vil føre til at andre idretter må «vike». Dette er rent «tøv»! Kulturdepartementet tildeler spillemidler etter søknad og behov. Sannheten er at Karmøy har en kraftig skeivfordeling av spillemidler til fordel for fotballanlegg.

«Likeverd», «demokrati», «alle skal med», «slå ring om frivilligheten» er fagre ord, men realiteten er at det er kun tre partier som vil arbeide for likebehandling og et mangfoldig idretts- og fritidstilbud. Godt kommunevalg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags