Nytt rutetilbud på Haugalandet

Av
DEL

LeserbrevFylkeskommunen og Kolumbus har i fellesskap utarbeidet forslag til bussruteendringer i Haugesund og på Karmøy. I korthet går forslaget ut på at det foreslås tilbudsøkninger der potensialet for passasjervekst er størst og det er muligheter for å få flere kollektivreisende.

Som generelt utgangspunkt, kan man ha forståelse for en slik innfallsvinkel. Problemet er bare at dette ikke er gjennomført når man utformer det konkrete forslaget til rutetilbudet. Nordre bydel i Haugesund, som klart faller innenfor kriteriene for et område med potensial for passasjervekst, opplever en reduksjon i tilbudet. Konkret gjelder det forslaget om at rute 208 skal slås sammen med rute 209 med start på Flotmyr. I dag starter rute 208 på Udland og kjører til Stangeland. I det framtidige opplegget vil derfor reisende fra nordre bydel som skal til Kopervik/Åkrehamn alltid være henvist til å bytte buss.

I sine egne bakgrunnsdokumenter skriver Kolumbus at bussbytte oppfattes som svært negativt for reisende. Hadde tidsbruken ved bussbytte vært forutsigbar, hadde det nå vært én ting, men slik situasjonen er nå med forsinkelser og uforutsigbare hendelser både for innkommende og avreisende buss, blir bussbytte et usikkerhetsmoment og svært negativ faktor ved bussreisen.

Kollektivtilbudet vil gjennom de som er prisgitt å måtte nytte det, ha en stabil kundegruppe. Ansvarlige for tilbudet gir jevnlig uttrykk for at man ønsker å nå nye grupper som kan finne ut at å reise kollektivt er et alternativ for eksempel til å ha bil nummer to. Da må man utforme et tilbud som tar hensyn til disse ambisjonene. Jeg vil derfor foreslå at man arbeider for å få et rutetilbud som binder sammen hele det befolkningstette området i Haugesund og Karmøy. Det betyr at det må bli et høyfrekvent tilbud som ivaretar også nordre bydel i Haugesund og binder den sammen med byene Kopervik og Åkrehamn. I stedet foreslår man å avvikle dette tilbudet som man så begynnelsen til gjennom etablering av rute 208. Tilbudet må heller videreutvikles gjennom den kommende ruteendring. Potensialet for nye reisende er så absolutt til stede.

Nordre bydel pendlerlag

v/Jarle Stunes

Jarle Stunes

Pendler

Haugesund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags